Vår påverkan

Vårt människorättsbaserade utbildningsprogram har sedan starten 1991 nått mer än tre miljoner människor, vilket resulterat i:

Tostan_halsa_245x150

Bättre hälsa

3 miljoner människor lever i samhällen som offentligt deklarerat ett slut på kvinnlig omskärelse.

Läs mer
Tostan_kunskap_245x150

Ny kunskap

Mer än 42 000 kvinnor har förbättrat sin läskunnighet genom att skriva SMS.

Läs mer
Tostan_Demokrati_245x150

Demokrati

110 000 personer har lärt sig mer om demokrati och rättvisa beslutsprocesser.

Läs mer
Tostan_ekonomi_245x150

Ekonomisk tillväxt

1 991 byar har infört gemensamma fonder som hjälper invånarna att spara, investera samt få avkastning.

Läs mer

Tostans utbildningsmodell

Vi hjälper samhällen att utveckla sin egen framtidsvision och ser till så att kunskaper och färdigheter sprids. Vårt treåriga utbildningsprogram bygger på en strategi som är:

 1. Baserad på mänskliga rättigheter

  Kunskap om människors lika värde och ansvar är grunden för vårt lärande.

 2. Respektfull & inkluderande

  Lärande och information förmedlas på ett icke-dömande sätt.

 3. Holistisk & hållbar

  Programmets fem nyckelområden utgår alla från ett hållbart perspektiv.

Samhällsframgångar

I över 20 år har de byar som Tostan samarbetar med lett sin egen samhällsutveckling och sociala förändring.

Här verkar Tostan

Vi samarbetar med lokalsamhällen i sex afrikanska länder.

 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Mali
 • Mauretanien
 • Senegal
 • Gambia

Nyheter

Deklaration dec 14

121 byar i Senegal upphör med FGC

21 december 2014 förenades 121 byar i norra Senegal och deklarerade att de upphör med FGC och barn/tvångsäktenskap. Av dessa hade 20 byar genomgått Tostans Community Empowerment Program (CEP) med stöd från Radiohjälpen.

Läs mer
Michelle Obama

Michelle Obama erkänner Tostan!

Michelle Obama uppmärksammade Tostans arbete i ett tal om flickors utbildning. ”Tostan brings together communities in Africa to assess barriers to girls’ education and other issues. The communities work to develop their own plan of action: a plan that meets their needs and is in accordance with their values. As a result of this  program,…

Läs mer
SANYO DIGITAL CAMERA

Julgåva – Bryt traditionen

Inom några år kan Senegal bli det första land i Afrika som upphör med kvinnlig omskärelse! Vill du vara delaktig i denna historiska händelse? Med din julgåva till Tostans 3-åriga utbildningsprogram är det möjligt.

Läs mer