Vår påverkan

Tostans människorättsbaserade utbildningsprogram har sedan starten 1991 nått mer än tre miljoner människor, vilket resulterat i:

Tostan_halsa_245x150

Bättre hälsa

3 miljoner människor lever i samhällen som offentligt deklarerat ett slut på kvinnlig omskärelse.

Läs mer
Tostan_kunskap_245x150

Ny kunskap

Mer än 42 000 kvinnor har förbättrat sin läskunnighet genom att skriva SMS.

Läs mer
Tostan_Demokrati_245x150

Demokrati

110 000 personer har lärt sig mer om demokrati och rättvisa beslutsprocesser.

Läs mer
Tostan_ekonomi_245x150

Ekonomisk tillväxt

1 991 byar har infört gemensamma fonder som hjälper invånarna att spara, investera samt få avkastning.

Läs mer

Tostans utbildningsmodell

Vi hjälper samhällen att utveckla sin egen framtidsvision och ser till så att kunskaper och färdigheter sprids. Vårt treåriga utbildningsprogram bygger på en strategi som är:

 1. Baserad på mänskliga rättigheter

  Kunskap om människors lika värde och ansvar är grunden för vårt lärande.

 2. Respektfull & inkluderande

  Lärande och information förmedlas på ett icke-dömande sätt.

 3. Holistisk & hållbar

  Programmets fem nyckelområden utgår alla från ett hållbart perspektiv.

Samhällsframgångar

I över 20 år har de byar som Tostan samarbetar med lett sin egen samhällsutveckling och sociala förändring.

Här verkar Tostan

Vi samarbetar med lokalsamhällen i sex afrikanska länder.

 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Mali
 • Mauretanien
 • Senegal
 • Gambia

Nyheter

Bild drottning och wallström

Tostan träffar viktiga stödpersoner

Under veckan besöker Tostans grundare Molly Melching och den svenska ordföranden Anne Charlotte Ringquist viktiga bidragsgivare och stödpersoner i Sverige. På schemat står bland annat möte med drottning Silvia, utrikesminister Margot Wallström, Sida, Swedish Petroleum Exploration AB, Radiohjälpen, Postkodlotteriet, media och andra som har visat intresse för Tostans framgångar i Västafrika.

Läs mer
post1

Tostan satsar långsiktigt på kvinnor och barn

Under 26 år har Tostans arbete bidragit till bättre hälsa och enorma framsteg för kvinnors och barns rättigheter och möjligheter i Västafrika. Nu tar Tostan ytterligare ett stort steg framåt genom att ansluta sig till det globala förändringsarbetet ”Every Woman Every Child” (EWEC).

Läs mer