Genom ett engagemang i Tostan bidrar du till att fler afrikanska samhällen har möjlighet att utvecklas utefter sin egen vision.

De pengar eller den tid du skänker går direkt till huvudverksamheten i Afrika och säkerställer att fler byar kan genomföra vårt treåriga utbildningsprogram. Tostan Sverige har en insamlingskampanj för att fortsätta finansieringen av projekt i norra Senegal, i Foutaregionen.

Tostan_engagera dig_v4 Tostan_engagera dig_v42 Tostan_engagera dig_v43