Bryt skadlig tradition

Tostan Sverige fortsätter insamlingen för att Senegal ska bli det första land i Afrika som upphör med kvinnlig omskärelse!

Med din julgåva till Tostan Sverige kan du bli delaktig i denna historiska händelse. Din julgåva bidrar till att fler människor i Foutaregionen i norra Senegal får Tostans utbildning och kunskaper som gör det möjligt att lämna sedvänjor som kvinnlig omskärelse, barn – och tvångsäktenskap bakom sig.

Företagsgåva till Tostan

10 000 kr
Med denna gåva betalar ni kostnaden för en lärare och undervisningsmaterial i en by med 800 invånare under 1 år. Ni får ett gåvobevis utskrivet och skickat med post. Ni nämns med ert företagsnamn på vår hemsida.

50 000 kr
Med denna gåva ger ni under 1 år 75 personer utbildning och 800 bybor deltar indirekt. Ni bidrar till ett slut på kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap Ni får ett gåvobevis inramat och skickat med post. Ni får en föreläsning för er personal om arbetet och Tostansutbildningsmetod. Ni nämns med ert företagsnamn på vår hemsida.

200 000 kr
Med denna gåva ger ni en hel by med ca 800 bybor utbildning under 3 år. Genom denna gåva bidrar ni till ett slut på kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap. Ni får ett gåvobevis inramat och skickat med post. Ni får en föreläsning för er personal om arbetet och Tostanutbildningsmetod. Ni får visa Tostans logotype på er hemsida. Ni får som mycket betydelsefull givare ert företagsnamn och logotype tydligt visad på Tostans hemsida.

Gör såhär:

1. Betala er julgåva på vårt 90-konto 90 00 47-2 eller Swish 1239000472.
2. Skicka er namn och mailadress och insättningens belopp till info@tostan.se.
3. När insättningen är registrerad får ni ett gåvobevis till er epost.

Om Senegel

Senegal är ett av världens fattigaste länder.
50 procent av befolkningen är under 20 år.
70 procent av kvinnorna i Foutaregionen saknar utbildning.
70 procent av kvinnorna i Foutaregionen har omskurtis.
Barnäktenskap är vanligt förekommande.