Tostan_book-231x300-1

However Long the Night

However Long the Night är den inspirerande historien om Tostans grundare och chef Molly Melching. Boken levandegör historien om grundandet av Tostan och introducerar de samhällen som spelade en stor och en viktig roll i att forma vårt program till vad det är idag.

Läs mer om However Long the Night på tostan.com

Beställ However Long the Night på:

Forskning och utvärderingar

Tostan bedriver egen forskning och engagerar oss i externa forskningsinsatser när vi kan. Våra projekt utvärderas kontinuerligt.

Om du är intresserad av att samarbeta med Tostan (eller önskar någon typ av resurs från oss), vänligen maila research@tostan.org.

Se även vår forskningspolitik för vägledning och mer information. Läs mer på tostan.org/about/evaluations-and-research