Här kan du ladda ner styrande dokument för Tostan Sverige.

Antikorruptionspolicy (PDF)
Insamlingspolicy (PDF)
Integritetspolicy Tostan Sverige (PDF)
Kapitalplaceringsreglemente (PDF)
Stadgar (PDF)
Uppförandekod (PDF)