Anne Charlotte Ringquist – Ordförande

Anne-Charlotte_Ringquist_150x150

Ordförande sedan Tostan Sverige grundades 2004. Styrelseledamot av moderorganisationen Tostan International sedan 2005 och medlem av Tostan Inc Development Committee. Volontär vid Tostans huvudkontor i Dakar, Senegal 2000-2004. Internationellt verksam inom bistånd, migration och utbildning i Kenya, Österrike, Tunisien, Saudiarabien och Senegal sedan 1977. Fil. mag. i socialantropologi.

Kontakt: acringquist@tostan.org


Sigrid Timdahl – Sekreterare

Sigrid_Timdahl_150x150

Var med och grundade Tostan Sverige 2004. Har haft flera viktiga poster i styrelsen och ansvarar för kontakten med Svensk Insamlingskontroll. Arbetar med informationsverksamheten samt medlemsfrågor. Har besökt Tostanprojekten i Senegal vid ett flertal tillfällen. Tidigare delägare i ett utbildningsföretag, utbildningsledare, sjuksköterska, vårdlärare, studier i socialantropologi.

Kontakt: sigridtimdahl@tostan.org


Sofia Olsson – Ekonomiansvarig

Styrelsemedlem sedan 2010, har varit kassör och ansvarig för frågor kring budget och ekonomi samt projekt- och insamlingsarbete. Har besökt Tostanprojekt i Senegal och Gambia. För närvarande internationellt arbete i Ukraina. Tidigare lång utlandserfarenhet från Zambia, Kosovo och Afghanistan. Är senior analytiker på Riksgälden med ansvar för analys och planering av förvaltningen av den svenska statsskulden. Pol.mag. i Nationalekonomi, Fil.kand. I tyska.


Björn Westerdahl – Ledamot

Styrelseledamot sedan 2013. Tostanvolontär i Gambia 2008 med uppföljningsresa 2014. Arbetat med kommunikations- frågor i Tostan Sverige sedan 2008. Arbetar med fotografi, grafisk formgivning och digitala medier. Informatör inom Försvarsmakten med arbete i olika miljöer- från sociala medier till katastrofområden. Utbildning inom journalistik, kulturanalys och kommunikation.

Kontakt: bjornwesterdahl@tostan.org


Shirin Saif – Ledamot

shirin_150x150px

Suppleant i Tostan Sveriges styrelse sedan 2016. För närvarande verksam som advokat på Roschier i Stockholm och tidigare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, varav två år på byråns Moskva-kontor. Specialiserad inom tvistlösning med särskild inriktning på skiljeförfaranden i Ryssland och CIS. Jur. kand.-utbildning från Uppsala Universitet och Master of Laws från University of California – Los Angeles.

 


Malin Philipson – Suppleant

VLUU L310W L313 M310W / Samsung L310W L313 M310W

Styrelsemedlem sedan 2006. Arbetar med informationsfrågor och kontaktskapande verksamhet. Har besökt Tostanprojekt i Senegal. Lång utlandserfarenhet, freelance journalist på Deutschland Funk, Schweden Redaktion, SvD och Konstvärlden. Ordförande i SWEA New York och sammankallande i två stipendiekommittéer för SWEA International. Har undervisat, Fil.mag. i språk, studier i Konstvetenskap.

Kontakt: malinphilipson@tostan.org


Gunvor Täkten  – Suppleant (medlemsfrågor)

gunvor_150x150px

Volontär sedan 2013 och Styrelsesuppleant sedan 2014. Arbetar i första hand med att hålla medlemsregistret aktuellt. Har tidigare under många arbetat på Sida och på ett antal ambassader i Afrika och då med administrativa frågor. Har efter pensioneringen också arbetat volontär med liknande frågor på Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). Eftergymnasial utbildning i ekonomi och administration.

Kontakt: info@tostan.se


Anna K Johansson – Suppleant


Mia André – Suppleant


Jonatan Arblom Sundblad – Suppleant


Valberedning Tostan Sveriges årsmöte

Leif Ringquist – sammankallande, leifringquist@hotmail.com
Nils Zetterlund, nils.zetterlund@telia.com


Volontärer

Elin Henriksson, elin.henriksson@tostan.org
Samuel Östholm
Mia André