I Tostans Community Empowerment Programs (CEP) andra del, Aawde, lär sig deltagarna att skriva SMS. Lärarna använder traditionella undervisnings- och kommunikationsmetoder för att visa hur man skickar och tar emot meddelanden, hur man använder kalendern och kalkylatorn samt hur man sparar kontaktinformation.

Kunskap om hur man skriver SMS lärs ut jämsides med läs- och skrivkunnighet, matematik, organisations- och ledningsförmåga. När färdigheterna kombineras är det möjligt för deltagarna att utnyttja mobilteknologin till en positiv förändring. Till exempel kan deltagarna effektivt dela med sig av kunskap från utbildningsprogrammet eller uppmana till sammanträden genom att skicka information till sin by och sina grannar. Det kan vara allt från att påminna byn om städning till publika deklarationer för att diskutera pågående lektioner och vad de redan lärt sig. Deltagare från avlägsna byar kan med hjälp av mobilen få kontakt med större samhällen och på så sätt få tillgång till information i hälsofrågor samt kontakt med utbildad personal.

”Jag har lärt alla mina vänner och min familj som inte deltar i Tostans utbildningsprogram vad de kan göra med sina telefoner. Förut brukade vi ringa varandra, men nu kan vi skicka meddelanden och påminnelser.” Fatou Sané, Senegal