Välkommen till Tostan Sveriges årsmöte 23 mars, 2021 klockan 18:00

Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna att deltaga.Årsmötet äger rum digitalt enligt instruktion i kallelseutskicket.
Har du några frågor? vänligen kontakta oss på info@tostan.se
Välkommen önskar vi i Tostan Sverige!