Charity Navigator rating 2008-2014

Tostan fått 4 stjärnor i Charity Navigator rating för sjätte året i rad.


Skoll Awards for Social Entrepreneurship 2010

Skoll Awards for Social Entrepreneurship tilldelades sociala entreprenörer vars innovationer stör en orättvis och ohållbar status quo och visar effekt på att lösa några av världens mest akuta problem. Läs mer om när Tostan tilldelades priset 2010.


Conrad N. Hilton Prize 2007

Tostan erhåller The Conrad N. Hilton Humanitarian Prize för organisationens ” extraordinära insatser för att lindra mänskligt lidande”. Den prestigefyllda utmärkelsen på 1,5 miljoner dollar har Tostan beslutat använda till att stödja fortsatt utveckling i byarna, att starta program i nya byar i Afrika och att förstärka Tostans egen organisation.


Anna Lindh-stipendiet 2005

Sveriges Anna Lindh Stipendium går till Tostan med motiveringen:

”Tostans banbrytande arbete har gett kvinnor i Senegal självförtroende och redskap att bryta destruktiva sociala konventioner. Med respekt för lokala traditioner och värderingar har organisationen gett kvinnor visionen om ett värdigt liv och kraften att själva leda arbetet för höjd livskvalitet.”

Stipendiet instiftades för att hedra minnet av den tidigare svenska utrikesministern, som använde sin ställning i EU för att framhäva mänskliga rättigheter och social välfärd. Prissumman på 30 000 dollar använder Tostan för att stödja de 116 områden i norra Senegal som leder rörelsen att upphöra med kvinnlig omskärelse.


The UNICEF Innocenti Digest 2005

UNICEF pekar ut Tostans program som den metod som fyller alla de sex krav som ställs för arbetet med reproduktiv hälsa. Metoden rekommenderas i ”The UNICEF Innocenti Digest” 2005 under rubriken Ending a Harmful Traditional Practice: Female Genital Mutilation/Cutting.


The Population Council 2004

The Population Council, en organisation som bedriver forskning i hela världen om bl. a. hiv, aids och reproduktiv hälsa, publicerar en omfattande utvärdering av Tostans program och rekommenderar en vidare spridning av programmet i Afrika.


WHO ”Best practice model” 2003

Världshälsoorganisationen, WHO, utnämner på sitt ”Second Regional Reproductive Task Force”-möte Tostans samhällsutvecklingsprogram till bästa modell för att förbättra förhållandena för mödrar och barn samt rekommenderar att Tostanmodellen används i flera afrikanska länder för att motverka barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig omskärelse.