Dagsläget

När barn ges full möjlighet att utvecklas kan de utmärka sig i skolan och bli produktiva och aktiva samhällsmedborgare. Forskning har dock visat att vissa sociala normer och traditioner i Senegal hindrar en stimulerande interaktion mellan barn och förälder. Detta kan i sin tur leda till att hjärnans utveckling bromsas hos spädbarn.

Vad vi gör

För att lättare kunna adressera problem, integrerar vi en förstärkt föräldrautbildningsmodul i vårt samhällsutvecklingsprogram. Modulens syfte är att stärka den kunskap som Tostans deltagare fått via utbildningsprogrammet och att uppmuntra föräldrar och övriga deltagare att tillsammans skapa en gynnsam miljö för bybarnens utveckling. Utvecklingen kommer resultera i att barnen utvecklar sin inlärningsförmåga och därmed kan prestera bättre och därför med större sannolikhet kan stanna i skolan.

Våra framgångar

Genom att tillämpa kunskapen från föräldrautbildningsmodulen kommer föräldrar och programdeltagare kunna ge barnen en utmärkt start i livet både socialt, språkligt och emotionellt. Den hälsosamma utvecklingen kommer i sin tur leda till fler att barn kan fullfölja sin skolgång och lyckas med sina studier.