Chevalière de l’Ordre National du Lion 2020

Molly Melching mottog Chevalière de l’Ordre National du Lion (Riddare av Nationella Lejonordern), en av de högsta utmärkelser som tilldelas av Senegals regering.


World’s Children’s Prize 2017

Molly Melching hedrades med the World’s Children’s Honorary Award 2017 för sin 40 år långa kamp för att utrota kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap.


BNP Paribas ”Special Jury Prize” 2015

Molly Melching tog emot 2015-års Special Jury Prize från BNP Paribas för sitt arbete med att främja utbildning.


Dodd Prize 2015

Tostan har genom sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter belönats med 2015-års Thomas J. Dodd Prize in International Justice and Human Rights. Priset delades med Bill Clinton som erkändes för sitt arbete med internationell rättvisa och mänskliga rättigheter.


University of Illinois Humanitarian Award 2015

Molly Melching tog emot 2015-års University of Illinois Humanitarian Award för sitt långa arbete med att förbättra levnadsstandarden för människor på landsbygden i Senegal.


Charity Navigator rating 2008-2014

Tostan fått 4 stjärnor i Charity Navigator rating för sjätte året i rad.


Women of Impact Award 2013

Molly Melching tog emot 2013-års Women of Impact Award för sitt arbete mot kvinnlig omskärelse.


Cécilia Attias Foundation for Womens ”Award in Action” 2012

Tostan belönades år 2012 med Award in Action från Cécilia Attias Foundation for Women för sitt arbete med att förbättra hälsa och mödravård.


Skoll Awards for Social Entrepreneurship 2010

Skoll Awards for Social Entrepreneurship tilldelades sociala entreprenörer vars innovationer stör en orättvis och ohållbar status quo och visar effekt på att lösa några av världens mest akuta problem. Läs mer om när Tostan tilldelades priset 2010.


King Sejong Literacy Prize 2007

Tostan tog emot 2007-års King Sejong Prize från UNESCO för sitt arbete med hälsa, samt läs- och skrivkunnighet.


Conrad N. Hilton Prize 2007

Tostan erhåller The Conrad N. Hilton Humanitarian Prize, världens största humanitära pris, för organisationens ”extraordinära insatser för att lindra mänskligt lidande”. Den prestigefyllda utmärkelsen på 1,5 miljoner dollar har Tostan beslutat använda till att stödja fortsatt utveckling i byarna, att starta program i nya byar i Afrika och att förstärka Tostans egen organisation.


Anna Lindh-stipendiet 2005

Sveriges Anna Lindh Stipendium går till Tostan med motiveringen:

”Tostans banbrytande arbete har gett kvinnor i Senegal självförtroende och redskap att bryta destruktiva sociala konventioner. Med respekt för lokala traditioner och värderingar har organisationen gett kvinnor visionen om ett värdigt liv och kraften att själva leda arbetet för höjd livskvalitet.”

Stipendiet instiftades för att hedra minnet av den tidigare svenska utrikesministern, som använde sin ställning i EU för att framhäva mänskliga rättigheter och social välfärd. Prissumman på 30 000 dollar använder Tostan för att stödja de 116 områden i norra Senegal som leder rörelsen att upphöra med kvinnlig omskärelse.


The UNICEF Innocenti Digest 2005

UNICEF pekar ut Tostans program som den metod som fyller alla de sex krav som ställs för arbetet med reproduktiv hälsa. Metoden rekommenderas i ”The UNICEF Innocenti Digest” 2005 under rubriken Ending a Harmful Traditional Practice: Female Genital Mutilation/Cutting.


The Population Council 2004

The Population Council, en organisation som bedriver forskning i hela världen om bl. a. hiv, aids och reproduktiv hälsa, publicerar en omfattande utvärdering av Tostans program och rekommenderar en vidare spridning av programmet i Afrika.


WHO ”Best practice model” 2003

Världshälsoorganisationen, WHO, utnämner på sitt ”Second Regional Reproductive Task Force”-möte Tostans samhällsutvecklingsprogram till bästa modell för att förbättra förhållandena för mödrar och barn samt rekommenderar att Tostanmodellen används i flera afrikanska länder för att motverka barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig omskärelse.


The Sargent Shriver Award for Distinguished Humanitarian Service 2002

Molly Melching tog emot 2002-års The Sargent Shriver Award for Distinguished Humanitarian Service som ges ut av alumner till den amerikanska Fredskåren för sitt arbete med att göra Senegalesiska byar självförsörjande.