Dagsläget

Tillgången på utbildning är för nuvarande mycket begränsad i Afrika, speciellt utsatta är kvinnorna och flickorna. Situationen utgör ett betydande hinder för den lokala tillväxten samt utvecklingen i större delar av det lantliga Afrika.

Skolbyggnaderna är vanligtvis bristfälliga och ligger långt ifrån byarna. Många familjer skickar fortfarande bara pojkarna till skolan, och håller flickorna hemma för att hjälpa till med hushållsarbete, jordbruk och barnpassning.

UNICEF och andra organisationers insatser har visat att utbildning för flickor inte bara ger dem en möjlighet till en framtid med självständig ekonomi, utan också leder till en lägre mödra- och barnadödlighet. Mödrar som är utbildade är mer benägna att dela med sig av sina kunskaper om hälsa och hygien till sin familj samt sin omgivning. Det är också större sannolikhet att utbildade mammor skickar sina döttrar till skola.

Vad vi gör

Vuxna och ungdomar som deltar i vårt utbildningsprogram, Community Empowerment Program, får lära sig att utbildning är en mänsklig rättighet.

Det sista delmomentet (The Aawde) i utbildningsprogrammet lär deltagarna att läsa och skriva på sina lokala språk. De får även lära sig grundläggande kunskaper inom matematik. De som deltar i utbildningsprogrammet får också öva på att skicka och ta emot SMS via vår mobiltelefonbaserade metod. Detta för att uppmuntra deltagarna att vilja utöva och sprida sina nya kunskaper.

Det är förvaltningskommittéerna i byarna som leder de initiativ vars syften är att säkra att flickor och pojkar blir inskrivna i skolan. Skulle en familj börja överväga att ta sitt barn ur skolan, anordnar förvaltningskommittén i byn ett möte med familjen. Man diskuterar om det finns andra lösningar som förhindrar att familjen måste plocka barnet ur skolan. Om det exempelvis inte finns någon allmän skola i byn så skickar kommittén i byn en ansökan till den lokala styrelsen om att en skola behöver byggas i området.

Lyckad samhällsutveckling

I många byar ökar antalet flickor som blir inskrivna i skolan efter att byns deltagande i programmet är avslutat.

Vårt sätt att använda mobilen som kunskapsskapande verktyg utvärderades 2010 och resultatet var lovande gällande att lära sig läsa, skriva, räkna, använda en mobiltelefon och att minska klyftan mellan mäns och kvinnors mobilanvändning. Efter enbart fyra månader, uppgav 73 procent av deltagarna att de var kapabla att läsa mottagna sms. Vid projektets början var den siffran 9 procent.