Bli vår samarbetspartner

Tostan Sverige är en religiöst och politiskt obunden organisation som ger människor och samhällen på den västafrikanska landsbygden egenmakt och en positiv utveckling med mänskliga rättigheter som ledstjärna. Moderorganisationen Tostan International har huvudkontor i Dakar, Senegal.

De länder Tostan är verksamma i tillhör alla DACs lista över Least Developed Countries, länder som av OECD bedöms ligga för långt ifrån resten av världen med hänseende till inkomst m.m. för att ta del av generella ingrepp för ökad jämlikhet mellan länder.

Tostans modell ger samhällen makten att själva bestämma över sin egna framtid och genom att utgå från mänskliga rättigheter ser vi till att allt arbete vi gör stärker individens och samhällets rättigheter gentemot varandra, andra, sig själva, staten och omvärlden. Vi har även utvecklat metoder för att framgångsrikt arbeta med effektiv implementering och långsiktig hållbarhet i allt vi gör.

Vad får ditt företag ut av ett samarbete?

Vid mindre gåvor, eller om ni inte önskar mer återkoppling, så får ni vårt nyhetsbrev via e-post fyra gånger per år där vi berättar om vår verksamhet och vad våra givare varit med och bidragit till. Vi berättar även om er gåva i sociala medier och på vår hemsida där vi även lägger upp er logga. Samtliga givare får även ett paket med bilder och texter att använda i sociala medier.

Vid lite större bidrag så lägger vi lite mer tid på att skräddarsy återrapporteringen till er, era medarbetare och kunder. Vi kan bland annat komma ut till er och berätta om vår verksamhet, till exempel på en personalsamling eller liknande.

Om företaget vill satsa mer så kommer vi gärna ut och träffar er personal och/eller kunder regelbundet. Vi skräddarsyr ett samarbete och kan hålla föreläsningar där vi berättar om vår verksamhet, vår metod, våra resultat, situationen i de länder vi verkar i eller Tostans historia.

Våra större sponsorer erbjuds även möjlighet att mot självkostnad besöka Tostans verksamhet i Västafrika i samband med de årliga besök som Tostan Sverige gör dit.

För mindre gåvor får ni gärna betala in direkt till vårt 90-konto på BG 900-0472 och meddela om ni vill ha nyhetsbrev, att vi tar upp samarbetet i sociala medier, samt om ni vill ha vårt företagspaket för att själva kunna kommunicera vårt samarbete till info@tostan.se.

För större gåvor och samarbete där vi ska skräddarsy återrapportering rekommenderar vi att ni börjar med att kontakta oss på info@tostan.se.