Tostan Sverige (Ideell förening) grundades 2004 som en stödorganisation till Tostan International. Tostan Sverige har som målsättning att genom insamlings- och informationsverksamhet bidra till att flera människor och lokalsamhällen i Västafrika får möjlighet att ta del av Tostans utbildningsprogram, hållbar samhällsutveckling inom en rad områden.

Genom insamlingsverksamhet med stöd från organisationer, stiftelser, företag och privatpersoner finansierar Tostan Sverige treåriga byutvecklingsprojekt (Community Empowerment Programs). Tostan arbetar i Senegal, Gambia och i andra afrikanska länder där Tostan har verksamhet samt arbetar för att uppfylla visionen om mänsklig värdighet för alla. Tostans förändringsarbete startar i det respektfulla mötet mellan människor och kulturer.

Information om Tostans arbete kan följas på www.tostan.sewww.tostan.org alternativt facebook.com/tostansverige. Nyhetsbrev och annan information distribueras regelbundet. Informationsmöten arrangeras för både medlemmar och andra intresserade. Molly Melching, Tostans grundare och ledare besöker Sverige i stort sett årligen för att möta organisationer och medlemmar som stödjer Tostans arbete.

Arbetet i Tostan Sverige leds av en styrelse som, tillsammans med volontärer och ämnesspecifika experter, gör det möjligt att finansiera utbildningsprojekt samt sprida information om det framgångsrika arbetet i Afrika.

Tostan Sverige har 90-konto och hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Tostan Sverige är även ansluten till Giva Sverige.