Tostan är en internationell ideell organisation med huvudkontor i Dakar, Senegal. Vår vision är en värld där alla behandlas lika och respektfullt. En värld där varje människa har de verktyg han eller hon behöver för att nå sin fulla potential.

Genom utbildning i mänskliga rättigheter hjälper vi samhällen att utvecklas utefter sin egen vision. Vi arbetar holistiskt och verkar för att kunskaper och färdigheter sprids mellan unga som gamla, kvinnor som män, grannar som långväga besökare för att bidra till en långvarig och hållbar förändring.

I över 30 år har vi utvecklat ett sätt att låta samhällen ansvara för sin egen framtid genom att erbjuda ett treårigt utbildningsprogram där de deltagande byarna i korthet skapar samt stödjer lokala gräsrotsrörelser.

Med huvudkontoret placerat i Dakar ser vi till att alltid sätta det lokala samarbetet först. Våra handledare kommer från våra partnersamhällen och vi prioriterar att anställa och utbilda personal från Afrika.