Tostan arbetar för att de samhällen som vi är verksamma i ska få bättre levnadsvillkor och även mer kunskap om vad mänskliga rättigheter innebär. De grundläggande målen är också att stoppa spridning av sjukdomar samt förhindra uppkomsten av dem. Utbilda människor och därmed sträva efter mer jämställda samhällen.

Likaså vill Tostan skapa ett starkare samhällsengagemang hos människor oavsett ålder och kön. Vi arbetar även för att uppnå samhällen där medborgare hjälper varandra genom att dela med sig av sin nyfunna kunskap.

Tostan_girl_550px