Tostan_book-231x300-1

However Long the Night

However Long the Night är den inspirerande historien om Tostans grundare Molly Melching. Boken levandegör historien om grundandet av Tostan och introducerar de samhällen som spelade en stor och en viktig roll i att forma vårt program till vad det är idag.

Boken finns recenserad av:

Beställ However Long the Night på: