Styrelsen för Tostan Sverige består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter som väljs på årsmötet efter förslag från valberedning. Ledamöter och suppleanter ansvarar för olika områden inom styrelsens arbete. Ordförande för styrelsen är anställd på deltid och styrelsen arbetar i övrigt ideellt. Styrelsen har möte 11 gånger per år och har däremellan stöd av en intern arbetsordning.

Valberedningen för Tostan Sverige väljs på årsmötet och arbetar efter föreningens stadgar och en valberedningsinstruktion. Båda dessa går att finna under Styrande dokument.

Kontaktuppgifter för styrelse och valberedning återfinns längre ned på den här sidan. Styrelse och valberedning kan även kontaktas på info@tostan.se.


Anne Charlotte Ringquist – Ordförande

Anne-Charlotte_Ringquist_150x150

Ordförande sedan Tostan Sverige grundades 2004. Styrelseledamot av moderorganisationen Tostan International sedan 2005 och medlem av Tostan Inc Development Committee. Volontär vid Tostans huvudkontor i Dakar, Senegal 2000-2004. Internationellt verksam inom bistånd, migration och utbildning i Kenya, Österrike, Tunisien, Saudiarabien och Senegal sedan 1977. Fil. mag. i socialantropologi.

Kontakt: acringquist@tostan.org


Sigrid Timdahl – Sekreterare

Var med och grundade Tostan Sverige 2004. Har haft flera viktiga poster i styrelsen och ansvarar för kontakten med Svensk Insamlingskontroll. Arbetar med informationsverksamheten samt medlemsfrågor. Har besökt Tostanprojekten i Senegal vid ett flertal tillfällen. Tidigare delägare i ett utbildningsföretag, utbildningsledare, sjuksköterska, vårdlärare, studier i socialantropologi.

Kontakt: sigridtimdahl@tostan.org


Sofia Olsson – Ekonomiansvarig

180515_Tostan_Sofia_B3B4117_1x1

Styrelsemedlem sedan 2010, har varit kassör och ansvarig för frågor kring budget och ekonomi samt projekt- och insamlingsarbete. Har besökt Tostanprojekt i Senegal och Gambia. För närvarande internationellt arbete i Ukraina. Tidigare lång utlandserfarenhet från Zambia, Kosovo, Afghanistan och Ukraina. Är för tillfället tjänstledig från tjänsten som senior analytiker på Riksgälden med ansvar för analys och planering av förvaltningen av den svenska statsskulden. Pol.mag. i Nationalekonomi, Fil.kand. i tyska.

Kontakt: sofiaolsson@tostan.org


Björn Westerdahl – Ledamot

Styrelseledamot sedan 2013. Tostanvolontär i Gambia 2008 med uppföljningsresa 2014. Arbetat med kommunikations- frågor i Tostan Sverige sedan 2008. Arbetar med fotografi, grafisk formgivning och digitala medier. Informatör inom Försvarsmakten med arbete i olika miljöer- från sociala medier till katastrofområden. Utbildning inom journalistik, kulturanalys och kommunikation.

Kontakt: bjornwesterdahl@tostan.org


Shirin Saif – Ledamot

shirin_150x150px

Suppleant i Tostan Sveriges styrelse sedan 2016. För närvarande verksam som advokat på Roschier i Stockholm och tidigare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, varav två år på byråns Moskva-kontor. Specialiserad inom tvistlösning med särskild inriktning på skiljeförfaranden i Ryssland och CIS. Jur. kand.-utbildning från Uppsala Universitet och Master of Laws från University of California – Los Angeles.

 


Malin Philipson – Suppleant

VLUU L310W L313 M310W / Samsung L310W L313 M310W

Styrelsemedlem sedan 2006. Arbetar med informationsfrågor och kontaktskapande verksamhet. Har besökt Tostanprojekt i Senegal. Lång utlandserfarenhet, freelance journalist på Deutschland Funk, Schweden Redaktion, SvD och Konstvärlden. Ordförande i SWEA New York och sammankallande i två stipendiekommittéer för SWEA International. Har undervisat, Fil.mag. i språk, studier i Konstvetenskap.

 


Gunvor Täkten  – Suppleant (medlemsfrågor)

gunvor_150x150px

Volontär sedan 2013 och Styrelsesuppleant sedan 2014. Arbetar i första hand med att hålla medlemsregistret aktuellt. Har tidigare under många arbetat på Sida och på ett antal ambassader i Afrika och då med administrativa frågor. Har efter pensioneringen också arbetat volontär med liknande frågor på Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). Eftergymnasial utbildning i ekonomi och administration.

 


Anna K Johansson – Suppleant

anna bild 1

Volontär sedan 2013 och styrelsemedlem i Tostan Sverige sedan 2018. Har lång erfarenhet av strategisk affärsutveckling, projektledning och konceptutveckling. Utlandserfarenhet från Dominikanska republiken, Mexiko, Thailand, Portugal och Bulgarien. Utbildning inom Väg- och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

 


Mia André – Suppleant

180515_Tostan_Mia_B3B4110_1x1

Stödjande medlem och volontär inom Tostan Sverige sedan 2015. Arbetar med information om Tostan för att nå en bredare allmänhet. Är legitimerad ämneslärare med studier i religionsvetenskap, historia, idé och lärdomshistoria, specialpedagogik, svenska och svenska som andraspråk. Har arbetat 30 år som verksam lärare på högstadiet och gymnasiet.


Valberedning Tostan Sveriges årsmöte

Leif Ringquist – sammankallande, leifringquist@hotmail.com
Nils Zetterlund, nils.zetterlund@telia.com


Volontärer

Elin Henriksson
Samuel Östholm