Styrelsen för Tostan Sverige består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter som väljs på årsmötet efter förslag från valberedning. Ledamöter och suppleanter ansvarar för olika områden inom styrelsens arbete. Ordförande för styrelsen är anställd på deltid och styrelsen arbetar i övrigt ideellt. Styrelsen har möte 11 gånger per år och har däremellan stöd av en intern arbetsordning.

Valberedningen för Tostan Sverige väljs på årsmötet och arbetar efter föreningens stadgar och en valberedningsinstruktion. Båda dessa går att finna under Styrande dokument.

Kontaktuppgifter för styrelse och valberedning återfinns längre ned på den här sidan. Styrelse och valberedning kan även kontaktas på info@tostan.se.


Anne Charlotte Ringquist – Ordförande

Anne-Charlotte_Ringquist_150x150

Ordförande sedan Tostan Sverige grundades 2004. Styrelseledamot av moderorganisationen Tostan International sedan 2005 och medlem av Tostan Inc Development Committee. Volontär vid Tostans huvudkontor i Dakar, Senegal 2000-2004. Internationellt verksam inom bistånd, migration och utbildning i Kenya, Österrike, Tunisien, Saudiarabien och Senegal sedan 1977. Fil. mag. i socialantropologi.

Kontakt: acringquist@tostan.org


Térèse Steén – Ekonomiansvarig

Styrelsemedlem sedan 2020. Lång erfarenhet i internationellt bolag med fokus på Västafrika. Mer än 10 års erfarenhet som bolagsansvarig för sociala hållbarhetsfrågor bl. a. lokala stödprojekt i Västafrika. Har även besökt Tostanprojekt i norra Senegal. Van att leda och arbeta i projekt och hantera informationsfrågor. Tidigare erfarenhet som risk manager och redovisningsekonom. Utbilding i internationell makroekonomi inom nationalekonomi, Karlstads Universitet.

Kontakt: teresesteen@tostan.org


Susanna Öhrn – Sekreterare

Styrelsemedlem sedan 2021. Lång erfarenhet av projektledning, analys och finansiering av företag efter många år i bankvärlden. Har besökt Tostanprojekt i Senegal. Fil.kand i psykologi från Lunds universitet samt en Master of Business Administration från University of Massachusetts.

Kontakt: susannaohrn@tostan.org


Björn Westerdahl – Ledamot

Tostanvolontär i Gambia 2008 med uppföljningsresa 2014. Styrelseledamot sedan 2013. Är idag tillförordnad kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar. Van att arbeta med ett brett spektra av kommunikationsfrågor i olika miljöer och under varierande förutsättningar. Utbildning inom journalistik, kulturanalys och kommunikation.

Kontakt: bjornwesterdahl@tostan.org


Anna K Johansson – Ledamot

Styrelseledamot sedan 2018 och tidigare volontär sedan 2013 i Tostan Sverige. Har lång erfarenhet av strategisk affärsutveckling, projektledning och konceptutveckling. Utlandserfarenhet från Dominikanska republiken, Mexiko, Thailand, Portugal och Bulgarien. Utbildning inom Väg- och vatten, Chalmers Tekniska Högskola.

Kontakt: anna.johansson@tostan.org


Malin Philipson – Suppleant

VLUU L310W L313 M310W / Samsung L310W L313 M310W

Styrelsemedlem sedan 2006. Arbetar med informationsfrågor och kontaktskapande verksamhet. Har besökt Tostanprojekt i Senegal. Lång utlandserfarenhet, freelance journalist på Deutschland Funk, Schweden Redaktion, SvD och Konstvärlden. Ordförande i SWEA New York och sammankallande i två stipendiekommittéer för SWEA International. Har undervisat, Fil.mag. i språk, studier i Konstvetenskap.


Gunvor Täkten  – Suppleant (medlemsfrågor)

gunvor_150x150px

Volontär sedan 2013 och Styrelsesuppleant sedan 2014. Arbetar i första hand med att hålla medlemsregistret aktuellt. Har tidigare under många arbetat på Sida och på ett antal ambassader i Afrika och då med administrativa frågor. Har efter pensioneringen också arbetat volontär med liknande frågor på Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). Eftergymnasial utbildning i ekonomi och administration.


Mia André – Suppleant

180515_Tostan_Mia_B3B4110_1x1

Stödjande medlem och volontär inom Tostan Sverige sedan 2015. Arbetar med informaton om Tostan för att nå en bredare allmänhet. Är legitmerad ämneslärare med studier i religionsvetenskap, historia, idé och lärdomshistoria, specialpedagogik, svenska och svenska som andraspråk. Har arbetat 30 år som verksam lärare på högstadiet och gymnasiet. Arbetar för närvarande som ämneslärare i svenska/svenska som andraspråk och religion på Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm.


Anna Riby – Suppleant 

Stödjande medlem och volontär inom Tostan Sverige sedan 2016, och
styrelsesuppleant sedan 2023.

Bred internationell erfarenhet, bl.a. av arbete i och med Afrika söder om Sahara, som kontorschef, projektledare och regionansvarig. Utbildning på universitetsnivå inkluderar en magisterexamen i International Business Administration från Linköpings universitet, utvecklingsstudier och statsvetenskap.


Valberedning Tostan Sveriges årsmöte

Nils Zetterlund – sammankallande nils.zetterlund@telia.com
Meta Bolinder meta.bolinder@cityakuten.se
Sarah Granberg  sarah.granberg83@gmail.som


Volontärer

Johannes André
Mikaela Kronkvist
Emmi Moses
Yamou Sosseh Boström