Verksamhet

Tostan arbetar för afrikanska samhällens egenmakt, där hållbar utveckling och positiva sociala förändringar baserad på respekt för mänskliga rättigheter utgör grunden. Vi vill genom detta arbete kan försäkra varje individ – kvinna, man, flicka och pojke – får möjlighet att leva ett värdigt liv.

Historia

Tostans början härrör från 1974 då Molly Melching först anlände till Senegal som amerikansk utbytesstudent.

Efter att ha fullföljt sina studier stannade Molly kvar för att arbeta i Dakar som volontär i Fredskåren, där hon skapade Afrikas första radioprogram för barn på deras eget språk. Hennes arbete förde henne även till en by på landsbygden där hon upptäckte att många biståndsinsatser inte uppmärksammade människornas verkliga behov i samhället på ett sätt som var relevanta för deras liv.

Genom att förlita sig på den feedback lokalsamhällena gav utvecklade Molly och hennes team med senegalesiska kulturspecialister en ny sorts utvecklingsprogram, Community Empowerment Program (CEP). Detta program tog sig an arbetet på ett respektfullt sätt och engagerade samhällen genom att verka på deras egna språk, utifrån deras egen kultur och använda traditionella undervisningsmetoder. Detta underlättade för samhällen att själva ta kommandot över utvecklingsprocessen och och nå upp till  sin fulla potential.

Deras verksamhet som  växte under 1980-talet och fick Molly att grunda Tostan år 1991. Ordet Tostan betyder ”genombrott” på wolofspråket.

Under de senaste 23 åren har Tostans ursprungliga utbildningsmodell utvecklats till en ledande modell för samhällsledd utveckling. En modell som för närvarande har implementerats på 22 språk tvärs över den afrikanska kontinenten och stöds på internationell-, nationell- och gräsrotsnivå.

 “Tostans metod lyckas på grund av dess djupa respekt för människorna den tjänar.”

(Dåvarande) Senator Hillary Rodham Clinton