Tostan Sverige fortsätter att stödja Tostans arbete i Foutaregionen i norra Senegal. Under hösten 2015 startade Tostan Sverige upp  Community Empowerment Program (CEP) i 45 samhällen. Detta har möjliggjorts tack vare det stöd Tostan Sverige har fått från medlemmar, enskilda, stiftelser och företag.  Programmen finansieras inom ramen för följande tre projekt:

HM Drottning Silvia’s Stiftelse – CARE ABOUT THE CHILDREN finansierar Tostans treåriga Communiy Empowerment Program i 10 samhällen inom projektet “Protecting Girls through Youth-led Empowerment in Northern Senegal”.

Radiohjälpen – Musikhjälpen, Berth von Kantzows Stiftelse och Tostan Sverige finansierar projektet ”All girls have the right to survive: Protecting Girls thorough Youth-led Empowerment in Northern Senegal”I 24 samhällen under 18 månader.

Tostan Sverige Pooled- Funding  finansierar Tostans treåriga Community Empowerment Program i 11 samhällen inom projektet ”Protecting Girls through Youth-led Empowerment in Northern Senegal”.  Projektet finansieras av Futura Fundations, Malin och Lennart Philipsons Stiftelse, Berth von Kantzows Stiftelse, Ricki Neuman med familj samt enskilda givare.

Tostan Sverige har under drygt tio år finansierat närmare 100 treåriga Community Empowerment program (CEP) i Senegal och 25 treåriga Community Empowerment Program i Basseprovinsen i Gambia. Tostan Sverige har även finansierat Tostans fängelseprojekt i Senegal.

Tostan Sverige som är en stödförening till Tostan International verkar för mänskliga rättigheter, demokrati, hälsa och utbildning på den afrikanska landsbygden för att bland annat nå fram till ett slut på kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap. Tostans samhällsledda, holistiska utbildningsprogram The Community Empowerment Program (CEP) äger alltid rum på lokala språk med lokal kultur som utgångspunkt.