Tostan Sverige har under drygt tio år finansierat närmare 100 treåriga Community Empowerment program (CEP) i Senegal och 25 treåriga Community Empowerment Program i Basseprovinsen i Gambia. Tostan Sverige har även finansierat Tostans fängelseprojekt i Senegal.

Nedan följer en kronologisk översikt för samtliga program som Tostan Sverige finansierat sedan organisationen grundades 2004.

Tostan Sverige påbörjade den 1 oktober 2017 ett nytt treårigt Community Empowerment Program-projekt i 10 samhällen i norra Senegal med medel från Radiohjälpen och Svenska Petroleum Exploration AB.

Tostan Sverige påbörjade den 1 oktober 2017 ett treårigt Community Empowerment Program-projekt i ett samhälle i norra Senegal med medel från Fredrik Öhrn och Vänner.

Hösten 2015 startade Tostan Sverige upp treåriga Community Empowerment Program (CEP) i 21 samhällen i Foutaregionen i Senegal. Programmen finansieras inom ramen för följande två projekt. Den 16 december 2018 deklarerade 50 samhällen i Louguere Thioly för mänskliga rättigheter och mot kvinnlig omskärelse till följd av projekten.

  • HM Drottning Silvias Stiftelse – Care About The Children finansierar Tostans treåriga Communiy Empowerment Program i 10 samhällen inom projektet “Protecting Girls through Youth-led Empowerment in Northern Senegal”.
  • Tostan Sverige Pooled-Funding  finansierar Tostans treåriga Community Empowerment Program i 11 samhällen inom projektet ”Protecting Girls through Youth-led Empowerment in Northern Senegal”.  Projektet finansieras av Futura Fundations, Malin och Lennart Philipsons Stiftelse, Berth von Kantzows Stiftelse, Ricki Neuman med familj samt enskilda givare.

Under hösten 2015 startade Tostan Sverige upp Community Empowerment Program (CEP) i 24 samhällen i Foutaregionen i Senegal. Detta har möjliggjorts tack vare det stöd Tostan Sverige har fått från medlemmar, enskilda, stiftelser och företag.  Programmen finansieras inom ramen för följande tre projekt:

  • Radiohjälpen, Berth von Kantzows Stiftelse och enskilda givare finansierar projektet ”All girls have the right to survive: Protecting Girls thorough Youth-led Empowerment in Northern Senegal” i 24 samhällen under 18 månader.

Radiohjälpen beviljade år 2011 ett projekt som inkluderade 20 byar i Foutaregionen i Senegal. Projektet avslutades 2015.

År 2010 beslutade Tostan Sveriges styrelse att finansiera ett projekt för utbildning av kvinnliga fångar i Dakar, Thiés och Rufisque. Projektet finansierades av Malin och Lennart Philipsons stiftelse samt enskilda givare.

Under 2010 ansökte Tostan Sverige om och beviljades medel för att finansiera 25 byprojekt i Gambia under 2 år av Postkodstiftelsen. Byprojekten påbörjades i september 2010. Det tredje året finansierades av Tostan Sveriges egna medel, alltså med medel från enskilda givare. En del av medlen från Postkodstiftelsen gick även till att stärka Tostan Sveriges verksamhet i Sverige. Projektet avslutades under hösten 2013 då de 25 byarna arrangerade en publik deklaration där de meddelade att de gemensamt beslutat att upphöra med kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap.

Med pengar från Forum Syd startades år 2009 4 nya byprojekt som kunde lägga till de 4 som Forum Syd redan finansierat och fortfarande pågick. Dessa projekt finansierades i enlighet med Forum Syds krav till 10 % av Tostan Sveriges egeninsamlade medel, alltså med pengar från enskilda givare. Det tredje och sista året av projektet bekostades helt av Tostan Sveriges egeninsamlade medel. Projektet avslutades under 2012.

Malin och Lennart Philipson gav år 2008 sin tredje gåva till Tostan Sverige som finansierade ytterligare ett byprojekt. Projektet avslutades under 2010.

Radiohjälpen beviljade efter Tostan Sveriges andra ansökan till stiftelsen år 2008 ett större projekt i 15 nya byar. Projektet avslutades under 2011.

Med pengar från Forum Syd, som beviljades 2007, startades under 2008 fyra stycken byprojekt. Dessa projekt finansieras i enlighet med Forum Syds krav till 10 % av Tostan Sveriges egeninsamlade medel, alltså med pengar från enskilda givare. Projektet avslutades under 2011.

De medel som Radiohjälpen beviljade efter Tostan Sveriges ansökan i slutet av 2006 resulterade i att ytterligare tre byprojekt kunde startas under 2007. Projektet avslutades under 2009.

Malin och Lennart Philipson gav år 2006 ett andra bidrag till Tostan Sverige som möjliggjorde att Tostans Sveriges andra byprojekt kunde startas i början av 2007. Projektet avslutades under 2009.

År 2005 gjorde Malin och Lennart Philipson det möjligt för Tostan att stödja sitt första byprojekt i Sedo Sebbe i Senegal. Det fortlöpte enligt plan och i november 2008 kunde hela 75 byar deklarera att de upphörde med kvinnlig omskärelse, tvång- och barnäktenskap. En delegation från Tostan Sverige hade glädjen att delta vid deklarationen.