Lär dig använda vår utbildningsmodell

Tostans utbildningsmodell är baserad på mänskliga rättigheter. Med lokalbefolkningens synpunkter och de olika byarnas traditioner i åtanke har våra utbildningar sedan utvecklats och uppdaterats regelbundet under de 20 år vi verkat i Afrika.

Då utbildningsmodellens positiva effekter har uppmärksammats i andra verksamheter som bedriver samhällsutveckling erbjuder vi även en utbildning (programstart 2015) i hur man bäst kan anamma Tostans modell. Nationella och internationella organisationer, regeringar, kommuner samt samhällsaktivister och andra intressenter är alla välkomna att lära sig mer om hur Tostans utbildningsmodell kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Utbildningen lanseras under 2015 och kommer att hållas i Thies, Senegal där The Tostan Training Center ”Keelumak” också öppnar. Projektet har till syfte att tjäna individer och grupper som delar Tostans engagemang för mänsklig värdighet och omvälvande lärande – med det yttersta målet att se till att så många samhällen som möjligt ska kunna driva och nå sina egna framtidsvisioner. Utbildningen anammar ett deltagarperspektiv och lärarna hämtar sin styrka från erfarenheter av den afrikanska landsbygden.

Ansökningar till utbildningarna tas emot 27 oktober – 5 november 2014. Alla lektioner hålls på engelska. Mer information om projektet hittas via vår Keelumak Training Center FAQ eller genom att kontakta training@tostan.org.

För att möta nuvarande utbildningsbehov fram till att Keelumak lanseras samarbetar vi med Centre de capacitation pour le Développment Durable (CCDD). Ett centrum för lärande och kunskapsutbyte inom hållbar utveckling samt konferensanläggning och värd för Tostan Internationals samhällsledda utvecklingsaktiviteter.