Dagsläget

I de länder där vi arbetar finns det mycket som hotar barns hälsa och utveckling.

De största hoten utgörs av bristande tillgång till utbildning, barnhandel, barnarbete, tvångs/barnäktenskap och kvinnlig omskärelse. När barns mänskliga rättigheter inte respekteras hindrar det dem att utvecklas till friska och välmående vuxna individer som bidrar till en samhällsutveckling.

Vad vi gör

I vårt samhällsutvecklingsprogram ingår det en speciell utbildningsdel där bykommittéerna tränas i att ta itu med sociala normer och traditioner som påverkar barn negativt.

Kommittéerna inrättar arbetsgrupper som jobbar för barnens skydd genom att uppmärksamma barns rättigheter och omvandla sociala normer som inkluderar skadliga traditioner. Utöver det utför arbetsgrupperna också blixtaktioner i fall där det förekommer barnmisshandel.

Våra framgångar

Deltagarna i utvecklingsprogrammet får insikt om vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna för alla människor – oavsett ålder eller kön. Ett framgångsrikt exempel på vårt arbete är att över 7 000 afrikanska byar offentligt har deklarerat att de upphör med barnäktenskap och kvinnlig omskärelse.

Framgångar som uppnåtts i Tostans byar gällande barns rättigheter, är:

  • att barnens tillvaro har blivit säkrare och renare
  • att talibéer ( pojkar som studerar koranskolor) har fått hälsosammare levnadsvillkor.
  • att ett ökat antal flickor blivit inskrivna i grundskolan.
  • att näring och mat till nyfödda och barn har förbättrats generellt.
  • att antalet födelseregistreringar ökat.
  • att tonåringar får möjligheter att agera som ledare i samhället
  • att en avsevärd förbättring av utbildningen av talibéer ägt rum