Här kan du ladda ner styrande dokument för Tostan Sverige.

Antikorruptionspolicy
Finansieringspolicy och kapitalplaceringsreglemente
Insamlingspolicy
Integritetspolicy
Stadgar
Uppförandekod
Valberedningsinstruktion