Dagsläget

Särskilt för kvinnor är den ekonomiska utvecklingen begränsad vilket leder till att ekonomiska ojämlikheter kvarstår.

Trots att många afrikanska ekonomier har upplevt en snabb tillväxt de senaste åren är arbetslösheten hög. Likaså är de ekonomiska möjligheterna på landsbygden fortfarande begränsade, speciellt för kvinnorna.

När en familj har problem med ekonomin är det vanligtvis flickorna som får avbryta sin utbildning och hjälpa familjen med jordbruket medan pojkarna får gå kvar i skolan. Flickor gifts även bort tidigt, innan de har fått möjlighet att avsluta sin utbildning.

Vi tror att samhällen kan hantera sin ekonomiska utveckling på ett sätt som är gynnsamt både för familjen och för samhället.

 

Vad vi gör

Under den sista delen, The Aawde, i utbildningsprogrammet, lär sig deltagarna grundläggande kunskaper i läskunnighet, matematik, projektledning och budgethantering. Syftet är att hjälpa dem att framgångsrikt planera och starta små företag i sina samhällen.

Vi erbjuder även utvecklingsbidrag till bykommittéerna i våra byar. Kommittéerna använder ofta bidraget till att upprätta en roterande mikrolån fond som hjälper samhällsmedlemmar, särskilt kvinnor, med det startkapital som krävs för att starta små företag. Med det kan de därefter investera i jordbruk eller annan inkomstbringande verksamhet. Kommittéerna uppmuntrar samhällsmedlemmar att spara och planera för framtiden.

Resultat

Bykommittéerna har framgångsrikt använt bidrag mellan 2 000 och 7 000 kronor för att starta småföretag som bland annat säljer matvaror och lokalt tillverkade produkter såsom tvål, myggavvisande lotion, fruktjuice och färgat tyg. Många av småföretagen drivs av kvinnor, vilket ger dem möjlighet till en egen inkomst. Man har även organiserat boskaps- och trädgårdskooperativ och andra kollektiva projekt som hela samhället ansvarar för och drar nytta av.