Traditionen med kvinnlig omskärelse har påverkat uppskattningsvis 140 miljoner flickor och kvinnor världen över. Minst 3 miljoner flickor omskärs årligen.

Kvinnlig omskärelse  innebär många omedelbara och långsiktiga hälsorisker och är  internationellt erkänt som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Förutom att vara en skadlig sedvänja är omskärelse en djupt rotad social norm, som genomsyrar hela samhällen och påverkar de förväntningar som finns kring äktenskap och vad som anses vara kvinnligt. Genom att låta omskära sin dotter försäkrar sig familjen om att dottern blir accepterad som kvinna och framtida hustru.

De sociala konsekvenserna kring kvinnlig omskärelse är lika stora som hälsoriskerna. En flicka som inte är omskuren blir ofta utfryst i sitt samhälle.

Tostans modell

I Tostan’s samhällsutvecklingsprogram Community Empwerment Program (CEP) med fokus på mänskliga rättigheter, uppmuntras deltagarna att dra egna slutsatser om konsekvenserna av omskärelsen och att själva leda arbetet för en positiv förändring.

Under CEP-programmets avsnitt med fokus på mänskliga rättigheter ges deltagarna kunskaper om rätten till hälsa och rätten att vara fria från alla typer av våld.  Man diskuterar också det ansvar de själva delar för att skydda dessa rättigheter i sitt samhälle.

I utbildningen om hälsa får deltagarna kunskaper om omskärelsens skadliga följder, både omedelbara och långsiktiga konsekvenser. Man diskuterar också olika sätt att förebygga dessa hälsoproblem i framtiden.

I stället för att skuldbelägga och kritisera uppmuntrar Tostan till dialog och samförstånd runt omskärelse och andra sedvänjor som upplevs som hinder för samhällets utveckling. Kursdeltagare, medlemmar av Community Management Committee (CMC) och andra grupper för social mobilisering informerar också vänner och familj samt besöker andra samhällen för att där informera om det som de lärt sig från programmet.

Genom denna process är det många samhällen som tillsammans beslutar sig för att upphöra med kvinnlig omskärelse, somliga utan att själva ha direkt deltagit i klasserna.

Våra framgångar

Även om ett slut på kvinnlig omskärelse till en början inte var ett av Tostans ursprungliga mål, har det blivit en viktig del i arbetet för positiv social förändring. Det är nu över 8 500 samhällen från Djibouti, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauretanien, Senegal, Somalia och Gambia som har deklarerat att de upphört med kvinnlig omskärelse. Dessa publika deklarationer är viktiga i processen för ett totalt slut och för att bygga upp en kritisk massa för att traditionen med kvinnlig omskärelse så småningom ska tillhöra det förgångna.

Tostans  CEP- program har bland annat av regeringarna i Senegal och Gambia erkänts som den främsta modellen för ett slut på kvinnlig omskärelse.