Dagsläget

Traditionen med kvinnlig omskärelse, har påverkat uppskattningsvis 140 miljoner flickor och kvinnor världen över, och det fortsätter att påverka minst tre miljoner flickor årligen i Afrika.

Omskärelsen innebär många omedelbara och långsiktiga hälsorisker och är internationellt erkänt som ett brott mot mänskliga rättigheter.

Förutom att vara en skadlig praxis, är omskärelse en djupt rotad social norm som genomsyrar hela samhället och de förväntningar som finns kring äktenskap.

Om en familj låter sin dotter genomgå traditionen med kvinnlig omskärelse, försäkrar sig familjen om att dottern kommer bli accepterad som kvinna och framtida hustru.

Jämfört med hälsoriskerna är de sociala konsekvenserna av att inte omskäras också allvarliga. En flicka som inte omskärs blir i regel utfryst från familj och samhälle.

Vad vi gör

I vårt samhällsutvecklingsprogram med fokus på mänskliga rättigheter, uppmuntras deltagarna att dra egna slutsatser samt skapa en dialog om kvinnlig omskärelse. Det leder förhoppningsvis till ett initiativtagande och en positiv förändring.

Under utbildningssessionerna med fokus på mänskliga rättigheter lär sig även deltagarna om sin rätt till hälsa och rätten att vara fri från alla typer av våld. De diskuterar också ansvaret de själva har att skydda dessa rättigheter i samhället.

Via utbildningssessionerna i hälsa lär de sig om de potentiella, omedelbara och långsiktiga skadliga följderna av omskärelse. Man diskuterar även olika sätt att förebygga dessa hälsoproblem i framtiden.

I stället för att skuldbelägga och kritisera, uppmuntrar vi till dialog kring omskärelsen och andra traditioner som hindrar människor från att uppnå sin vision om hur de vill att samhället ska se ut och fungera. Programdeltagare, medlemmar ur bykommittén och handläggare från ett mobiliseringsteam talar även med familj och vänner som reser till andra samhällen för att öka medvetenheten om vad de har lärt sig. Resultatet blir ofta att flera byar fattar beslut om att gemensamt upphöra med kvinnlig omskärelse trots att vissa byar själva inte har deltagit i utbildningsprogrammet.

Våra framgångar

Trots att upphörandet av kvinnlig omskärelse inte var en av våra ursprungliga målsättningar så har det blivit en symbol för social förändring. Hittills har över 7 000 byar från Djibouti, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Senegal, Somalia och Gambia offentligt deklarerat sitt beslut om att överge både kvinnlig omskärelse och barn-/tvångsäktenskap.

Våra externa utvärderingar har visat att upphörandet av skadliga traditioner efter vårt utbildningsprogram och efter en offentlig deklaration inte är en hundraprocentlig garanti.Det har alltid Tostan varit öppen med. Offentliga uttalanden är dock nödvändiga steg i processen med att nå den kritiska massa som fordras för att pendeln ska slå över så att traditionerna kan gå till historien.

Både Senegal och Gambias regering har utsett vårt samhällsutvecklingsprogram som det bästa tillvägagångssättet att främja upphörandet av kvinnlig omskärelse.