Från teori till praktik

När utbildningsprogrammets kunskaper kopplas ihop med det dagliga livet i samhället väcks idéer och förslag som kan ge upphov till nya projekt. Nedan presenteras ett antal innovativa projekt som Tostan i samarbete med deltagande samhällen har drivit efter avslutad utbildning.