Tostans Community Empowerment Program (CEP) implementeras för närvarande i sex länder i Afrika. Tillsammans med lokalsamhällen i Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Senegal och Gambia arbetar vi för varje individs rätt. Vi verkar för mänskliga rättigheter och demokrati, ökad hälsa och hygien, en utbildning där alla kan läsa, skriva och räkna, ett slut på kvinnlig omskärelse 
och ett slut på tvångs- och barnäktenskap.


Gambia

Antal invånare: 2,64 miljoner (2021)
Huvudstad: Banjul
Antal lokalsamhällen som för närvarande implementerar CEP: 32
Placering av Tostan Country Coordination Office: Kololi, Gambia
Lokal region där vi arbetar: Upper River Region
Språk som används inom CEP: Mandinka, Fula, Serehule, Franska, Engelska

I Gambia samarbetar vi för närvarande med 32 lokalsamhällen i landets Upper River Region (URR). Vi implementerade vårt första Community Empowerment Program (CEP) år 2007 och varje år sedan dess har Gambia ansvarat för att leda en ungdomsaktivitet där barn och ungdomars rättigheter ges fokus.

Samarbetspartners i Gambia: Regeringen i Gambia, National Association of Youth on Food Security (NAYAFS), Swedish Postcode Foundation, UNICEF, Wuli and Sandu Development Agency (WASDA)


 Senegal

Antal invånare: 16,88 miljoner (2021)
Huvudstad: Dakar
Antal lokalsamhällen som implementerar CEP: 230
Placering av Tostan Country Coordination Office: Thiès, Senegal
Lokala regioner där vi arbetar: Kolda, Kaolack, Sedhiou, Matam. St. Louis, Bakel, Thiès
Språk som används inom CEP: Wolof, Serrer, Fulani, Soninké, Mandinka, Diola, Franska, Engelska

I Senegal bedriver Tostan sin största verksamhet, vi samarbetar för närvarande med 230 lokalsamhällen i tio regioner. Förutom samhällsutvecklande utbildning via våra Community Empowerment Programs (CEP) arbetar vi med Peace and Security Project, Prison Project, Community Development Grants Program, and Solar Power Project. Senegal har även värdskapet för Tostans föräldrarprojekt samt ansvarar för de möten som arrangeras vid Tostan Training Center i Thiès.

Samarbetspartners i Senegal: Africare, AMANARI, Anti-Slavery International, ARCGI, ASACAS, ASDEC, CAURIS EDUCATION, CEGA, CONAFE, Construye Mundo, CORPS DE LA PAIX & SenGAD, Demnagal am, Départemental des GPF de Bignona, Eau Vive, Entente de Diouloulou, Entente Djiragal de Silick, FANAMBA, FDEA (Femme, Développement, Entreprise en Afrique), Freedom from Hunger, GIE Tambadjiro, Government of Senegal, Berth von Kantzow Foundation, Malaria No More, Mouvement Associatif de Jeunesse et de Femme, Mutuelles de Crédit, ODCAV de Bignona, Operation Smile, PASTEEF, Path, Lennart and Malin Philipson Foundation, Plan International, POGV II, RADDHO, RADI, Radio Sweden Foundation, Respect-Belgium, Solar Household Energy, Inc., UNICEF, WORLD VISION.


 Mauretanien

Antal invånare: 4,615 miljoner (2021)
Huvudstad: Nouakchott
Antal lokalsamhällen som för närvarande implementerar CEP: 30
Placering av Tostan Country Coordination Office: Aleg, Mauretanien
Lokal region där vi arbetar: Brakna
Språk som används inom CEP: Hassaniya (mauretansk arabiska), Fulani, Franska, Engelska

I Mauretanien samarbetar vi för närvarande med 30 lokalsamhällen i regionen Brakna. Vi implementerade vårt första Community Empowerment Program (CEP) år 2007 och har under 2013 låtit genomföra 6 841 besök inom mödravården samt planterat 1 031 träd med hjälp av de deltagande byarnas Community Management Committees.

För att kunna nå en större publik och öka medvetandet om Community Empowerment Programs (CEP) i Mauretanien samordnar vi aktiviteter och använder oss av radioprogram. Cirka 30 000 personer beräknas på så sätt ha fått indirekt kunskap om vår verksamhet och byarna förfogar tillsammans över totalt UM 3 161 730 i lokal valuta.

Samarbetspartners i Mauretanien: Regeringen i Mauretanien. LEXDEF, New Vision, Nissa Banque, UNICEF.


 Mali

Antal invånare: 21,9 miljoner (2021)
Huvudstad: Bamako
Antal lokalsamhällen som för närvarande implementerar CEP: 38
Placering av Tostan Country Coordination Office: Bamako, Mali
Lokala regioner där vi arbetar: Koulikoro och Yirimadio (ett område utanför Bamako)
Språk som används inom CEP: Bamana, Fulani, Malinké, Franska, Engelska

I Mali samarbetar vi för närvarande med 38 lokalsamhällen i två regioner. Våra Community Management Committees (CMCs) har bland annat bidragit till att genomföra 456 olika arrangemang, skapat tre fristående förbund som driver lokala utvecklingsprojekt samt registrerat 79 elever i den formella undervisningen. Tillsammans med Malis regering och USAID implementerade vi vårt första Community Empowerment Program (CEP) år 2009.

Samarbetspartners i Mali: Regeringen i Mali, Project Muso, Sini Sanuman, UNICEF.


 Guinea-Bissau

Antal invånare: 2,061 miljoner (2021)
Huvudstad: Bissau
Antal lokalsamhällen som för närvarande implementerar CEP: 39
Placering av Tostan Country Coordination Office: Bissau, Guinea-Bissau
Lokala regioner där vi arbetar: Contuboel, Mansaba, Pirada
Språk som används inom CEP: Creole, Fulani, Mandinka, Franska, Engelska

I Guinea-Bissau samarbetar vi för närvarande med 39 lokalsamhällen i tre regioner. Vårt Community Empowerment Program (CEP) har implementerats sedan 2009 och i samarbete med Barefoot College i Indien bedriver vi ett solenergiprojekt med syfte att förse avlägsna samhällen med hållbar solenergi.

Samarbetspartners i Guinea-Bissau: Al ANSAR, Associação Guineense de Estudos e Divulgação de Tecnologias apropriadas, Associaçao para a Promoção do Desenvolvimento Integrado Local, Government of Guinea-Bissau, UNICEF.


 Guinea

Antal invånare: 13,53 miljoner (2021)
Huvudstad: Conakry
Antal lokalsamhällen som implementerar CEP: 76
Placering av Tostan Country Coordination Office: Conakry, Guinea
Lokala regioner där vi arbetar: Basse, Forestière, Haute, Moyenne
Språk som används inom CEP: Sousous, Fulani, Malinké, Kissi, Guerzé, Franska, Engelska

I Guinea samarbetar vi för närvarande med 76 lokalsamhällen i fyra regioner. Under 2013 har våra Community Management Committees (CMCs) i de deltagande byarna vaccinerat 991 barn över en tredagarsperiod, registrerat 306 nyfödda mellan juli – november, förbättrat 637 eldstäder samt organiserat 44 städdagar. Kommittéerna har även bildat 10 fristående förbund för att bättre kunna stödja de utvecklingsintiativ som på egen hand utformats av berörda samhällen.

Samarbetspartners i Guinea:
AJGUIDE (Association des Jeunes Guinéens pour le Développement et l’Environnement), AJUPE (Association des Jeunes Universitaires pour la Protection de l’Environnement), CEGUIFED (Centre Guinéen de Formation et d’Éducation pour le Développement), GAPPE (Groupe d’Appui à l’Auto-promotion Paysanne et la Protection de l’Environnement), Global Environnement, Government of Guinea, GUIDRE (Guinéen de développement pour la protection de l’environnement), UNICEF.