Tostans Community Empowerment Program (CEP) har implementerats i sex länder i Afrika. Tillsammans med lokalsamhällen i Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Senegal och Gambia arbetar vi för varje individs rätt.

Med visionen att alla människor har rätt att nå sin fulla potential verkar vi för mänskliga rättigheter och demokrati, ökad hälsa och hygien, en utbildning där alla kan läsa, skriva och räkna samt ett slut på kvinnlig omskärelse och ett slut på tvångs- och barnäktenskap.

Den treåriga utbildningen bidrar till en hållbar samhällsutveckling då kunskaper sprids långt över byarnas gränser och nya projekt kontinuerligt startas upp.

 

Community Empowerment Program

Genom utbildning i mänskliga rättigheter hjälper vi afrikanska samhällen att utvecklas utefter egna visioner. Tostans Community Empowerment Program (CEP) bygger på en strategi som är:

  1. Baserad på mänskliga rättigheter
    Kunskap om människor lika värde och ansvar är grunden för vårt lärande.
  2. Respektfull & inkluderande
    Lärande och information förmedlas på ett icke-dömande sätt.
  3. Holistisk & hållbar
    Programmets fem nyckelområden utgår alla från ett hållbart perspektiv.

Vår vision är en värld där alla behandlas lika och respektfull. En värld där alla får möjlighet att leva ett liv fritt från skador och där varje människa har de verktyg han eller hon behöver för att bestämma sin egen framtid samt förverkliga sin potential.

Med fokus på rättigheter och skyldigheter möjliggör våra Community Empowerment Programs den förändring vi önskar skapa samt utvecklar samhällen som själva strävar efter nya lösningar.