Dagsläget

Tostan anser att alla har rätt till en frisk och ren miljö som främjar allas välmående.

Flera samhällen i Afrika har allvarliga miljöproblem som till exempel dålig vattenkvalitet, bristande avfallshantering, jorderosion, accelererande ökenspridning och sjukdomar. Detta är en följd av okunskaper om allmän hälsovård. Våra samarbetsbyar saknar ofta grundläggande sanitära anläggningar vilket leder till en levnadsmiljö som äventyrar invånarnas hälsa.

En förbättrad tillgång till sanitet håller inte bara miljön ren utan hjälper också till att förhindra sjukdomar som leder till diarré, som är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn i Afrika. Likaså kan man avlägsna stagnerat vatten i omgivningen och därigenom hjälpa till att förebygga malaria.

Vad vi gör

Skapar samhällen som leder initiativ för att främja hållbara lösningar till miljöproblem.

Vårt samhällsutvecklingsprogram förser deltagarna med de kunskaper och färdigheter som krävs för att hitta kreativa och hållbara lösningar på miljöproblemen. Under programmet får deltagarna lära sig hur sjukdomar överförs och hur detta är kopplat till bristande hygien, samt hur det kan leda till en förorenad levnadsmiljö. Vårt respektfulla och ickedömande förhållningssätt främjar byns diskussion om miljön. Ett resultat är att samhällen tar egna initiativ som leder utvecklingen mot en mer hygienisk levnadsmiljö.

Resultat

Byar som har deltagit i vårt samhällsutvecklingsprogram tar en aktiv roll i att förbättra sin fysiska miljö. Flera byar organiserar städdagar där de tillsammans hjälps åt att plocka upp skräp, rensa gräs och föra bort stillastående vatten för att skapa en ren och hälsosam levnadsmiljö. Likaså bygger invånarna latriner för att förhindra spridning av sjukdomar och parasiter. De bygger fler och effektivare vedeldade spisar och konstruerar lock till brunnar för att skydda vattnet mot föroreningar.

Genom vårt solenergiprojekt installerar Tostansponsrade solenergi-ingenjörer en solcellsenhet i minst 50 hem. Efter att ingenjörerna installerat solcellsenheterna utbildar de människor i samhällena för att säkerställa hållbarheten för projektet.