Vår påverkan

Tostans människorättsbaserade utbildningsprogram har sedan starten 1991 nått mer än tre miljoner människor, vilket resulterat i:

Bättre hälsa

3 miljoner människor lever i samhällen som offentligt deklarerat ett slut på kvinnlig omskärelse.

Läs mer

Ny kunskap

Mer än 42 000 kvinnor har förbättrat sin läskunnighet genom att skriva SMS.

Läs mer

Demokrati

110 000 personer har lärt sig mer om demokrati och rättvisa beslutsprocesser.

Läs mer

Ekonomisk tillväxt

1 991 byar har infört gemensamma fonder som hjälper invånarna att spara, investera samt få avkastning.

Läs mer

Tostans utbildningsmodell

Vi hjälper samhällen att utveckla sin egen framtidsvision och ser till så att kunskaper och färdigheter sprids. Vårt treåriga utbildningsprogram bygger på en strategi som är:

 1. Baserad på mänskliga rättigheter

  Kunskap om människors lika värde och ansvar är grunden för vårt lärande.

 2. Respektfull & inkluderande

  Lärande och information förmedlas på ett icke-dömande sätt.

 3. Holistisk & hållbar

  Programmets fem nyckelområden utgår alla från ett hållbart perspektiv.

Här verkar Tostan

Vi samarbetar med lokalsamhällen i sex afrikanska länder.

 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Mali
 • Mauretanien
 • Senegal
 • Gambia

Nyheter

Påskhälsning från styrelsen!

Kära Tostanvän, Vi vill passa på att önska dig och dina kära en glad Påsk, ta del av påskhälsningen som våra medlemmar fick genom att klicka här. Varma hälsningar från styrelsen på Tostan.

Läs mer

Inbjudan till Tostans årsmöte!

Kallelse till Tostan Sveriges årsmöte! Onsdagen den 30 mars 2022 klockan 18.00 Årsmötet äger rum digitalt Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna att deltaga Årsredovisningen kommer i god tid innan mötet att finnas på Tostan Sveriges hemsida www.tostan.se Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2021. Skickas till Tostan Sverige,…

Läs mer

Tostan Sverige inbjuder dig till ett webbseminarium där vi informerar om aktuella nyheter från Tostan International i SenegalWebbinariet kommer att hållas den 22 februari 2022 kl. 18.00 Vi kommer att tillsammans med Tostan Internationals VD Elena Bonometti fira 30 år med Tostans framgångsrika program, få en inblick i Tostans verksamhet idag och planerna för framtiden….

Läs mer