Vår påverkan

Tostans människorättsbaserade utbildningsprogram har sedan starten 1991 nått mer än 5,7 miljoner människor, vilket resulterat i:

Bättre hälsa

5,7 miljoner människor lever i samhällen som offentligt deklarerat ett slut på kvinnlig omskärelse.

Läs mer

Ny kunskap

Mer än 42 000 människor, främst kvinnor, har förbättrat sin läskunnighet genom mobiltelefonanvändande.

Läs mer

Demokrati

110 000 personer har lärt sig mer om demokrati och rättvisa beslutsprocesser.

Läs mer

Ekonomisk tillväxt

Över 2 000 byar har infört gemensamma fonder som hjälper invånarna att spara, investera samt få avkastning.

Läs mer

Tostans utbildningsmodell

Vi hjälper samhällen att utveckla sin egen framtidsvision och ser till så att kunskaper och färdigheter sprids. Vårt treåriga utbildningsprogram bygger på en strategi som är:

 1. Baserad på mänskliga rättigheter

  Kunskap om människors lika värde och ansvar är grunden för vårt lärande.

 2. Respektfull & inkluderande

  Lärande och information förmedlas på ett icke-dömande sätt.

 3. Holistisk & hållbar

  Programmets fem nyckelområden utgår alla från ett hållbart perspektiv.

Här verkar Tostan

Vi samarbetar med lokalsamhällen i sex afrikanska länder.

 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Mali
 • Mauretanien
 • Senegal
 • Gambia

Nyheter

Inbjudan till Tostans årsmöte!

Kallelse till TOSTAN SVERIGES ÅRSMÖTE Tisdagen den 9 april 2024 klockan 18.00Plats: Stureplan 6, plan 4, Stockholm Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna.Om årsmöteshandlingar önskas i förväg kan dessa erhållas efter hänvändelse till info@tostan.se från den 2 april 2024. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars 2024. Skickas till Tostan Sverige, Starrängsringen…

Läs mer

Mer än 30 000 kvinnor i ledande positioner

Hittills har mer än 30 000 kvinnor valts in i ledande positioner efter att ha deltagit i Tostans utbildningsprogram. Kvinnorna är starka förebilder för unga människor, både flickor och pojkar, till att kvinnor är framgångsrika i ledarroller och arbetar jämlikt. De är ledstjärnor som bidrar till att könsnormer förändras och att kvinnors ställning i samhället…

Läs mer

Tack vare ert stöd…

…har Tostans CEP-utbildning – Community Empowerment Program – under 2022 nått ut till 24,010 deltagare i 330 samhällen i fyra länder i Västafrika. Låt fler få ta del av programmet! Ge en gåvaSwish 900 04 72

Läs mer