Info

250 kr

Räcker till utbildning för en Kvinna under tre månader

500 kr

Räcker till utbildning för en kvinna Under sex månader

3000 kr

Räcker till en fullständig Tostanutbildning för en kvinna under tre år.

300000 kr

Räcker till Tostans treåriga utbildningsprogram för en hel by.