Tvångsäktenskap, kvinnlig omskärelse och demokrati – Tostans grundare Molly Melching

I videon föreläser Tostans grundare Molly Melching på Medelhavsmuséet om hur Tostan bildades. En drivande kraft i arbetet har hela tiden varit programdeltagarnas egen vilja att påverka sin livssituation och ett starkt engagemang från företagsamma och karismatiska personer som hon mött under arbetets gång.

Inspelad i Stockholm, Sverige, April 2015.


Lifting Stones: Ending Child Marriage in Mali

I denna film diskuterar tre familjer i Malin sitt beslut att säga nej till barnäktenskap och låta sina döttrar fortsätta sin skolutbildning.


 Unleashing Potential in West Africa

Ledare i Soudiane, Senegal, beskriver de holistiska och hållbara effekterna av Tostan program.