Forskning och utvärderingar

Tostan International bedriver egen forskning och egna utvärderingar av sina projekt och engagerar sig i externa forskningsinsatser när de har möjlighet till det. Om du är intresserad av att samarbeta med Tostan (eller önskar någon typ av resurs från oss), vänligen kontakta Tostan Sverige för vidareförmedling eller maila direkt till Tostan International på research@tostan.org. Se även Tostan Internationals policy kring forskning (extern länk) för vägledning och mer information.