However Long the Night

However Long the Night är den inspirerande historien om Tostans grundare och chef Molly Melching. Boken levandegör historien om grundandet av Tostan och introducerar de samhällen som spelade en stor och en viktig roll i att forma vårt program till vad det är idag.

Vi har ett antal exemplar av boken tillgängliga för utlåning och den går även att beställa hos de flesta nätbokhandlare.

Forskning och utvärderingar

Tostan International bedriver egen forskning och egna utvärderingar av sina projekt och engagerar sig i externa forskningsinsatser när de har möjlighet till det. Om du är intresserad av att samarbeta med Tostan (eller önskar någon typ av resurs från oss), vänligen kontakta Tostan Sverige för vidareförmedling eller maila direkt till Tostan International på research@tostan.org. Se även Tostan Internationals policy kring forskning (extern länk) för vägledning och mer information.

Vi redogör nedan för en del av de utvärderingar och den forskning som publicerats kring Tostan.