Svensk press

Nedan har vi samlat ett urval av den svenska rapporteringen kring Tostan.

DN 2019-03-15: Småskaliga företag hoppet för ökad framtidstro i Senegal

Svenska Dagbladet 2017-05: Ovanlig metod gav kvinnorna mer makt

Sveriges Radio 2017-05-30: Marianne Goldman – mitt krig mot SMS

Dagens Nyheter 2017-04-25: Utbildning som skyddar flickor från könsstympning får pris

Sveriges Radio 2017-04-23: Marianne Goldman – individen och kollektivet

SvD 2017-04-22: Ovanlig metod gav kvinnorna mer makt

Dagens Nyheter 2016-05-17: Känslan av att äntligen bli synlig var fantastisk

SvD 2015-04-23: Krafttag mot könsstympning. 

Morgonbris 2015: Tostan ger afrikanska kvinnor MAKT ÖVER SINA LIV

Dagens Nyheter 2015-02-06: De vänder ryggen åt traditionen

Dagens Nyheter 2015-02-06: Utan värde om du inte var omskuren

Aftonbladet 2012-10-24: ”Flickornas smärta är som salt i ett öppet sår”

Internationell press

Nedan har vi samlat ett urval av den internationella rapporteringen om Tostan. Vi har här valt stora och etablerade, internationella, medier. Det tål att nämnas att Tostan även ofta omnämns i lokala och nationella medier över hela Afrika. För ett större urval hänvisar vi till Tostan Internationals hemsida.

The Lancet 2018-03-10: Access to family planning in Senegal

News Deeply: Women & Girls 2017-12-12: 6 Experts to Watch on Female Genital Mutilation

Los Angeles Times: A Senegal-based humanitarian group helps African communities reject harmful practices against women

News Deeply: Women & Girls 2017-08-23: African Communities Work Together to End Female Genital Cutting

BBC Radio 4 2017-05-15: Rupi Kaur, Financial abuse, Swimming Suffragettes

Buzzfeed 2017-04-08: Here’s What You Need To Know About The Global Fight To End Female Genital Mutilation 

USA Today College 2017-03-31: 6 ways to support women and girls all year round 

Reuters 2016-12-20: Hundreds of West African communities declare end to female genital mutilation 

The Wall Street Journal 2016-07-20: Molly Melching: ‘Maybe It Was Supposed to Be?’

Financial Times: Social entrepreneurs can give government a lift

The New York Times 2016-05-13: Making Big Donations to Change the World

The Guardian 2016-05-23: Western do-gooders need to resist the allure of ‘exotic problems’

Buzzfeed 2016-02-05: Why New Numbers On FGM Should Make You At Least A Little Optimistic

Medium 2016-01-11: The Reductive Seduction of Other People’s Problems

ABC News 2012-02-16: Secretary of State Hillary Clinton Highlights Need to End Female Genital Cutting

New York times 2011-10-15: Senegal Curbs a Bloody Rite for Girls and Women

Tostan i film 

2019: Deltagare i Tostans utbildningsprogram berättar om hur deras samhälle förändrats och hur de sprider kunskap om förändringen med film som berättarmedium.
2018: Tostan samarbetar med och utbildar religiösa ledare som skapar positiv förändring i de samhällen där de verkar.
2017: Kvinnliga ledare i Gambia berättar om hur Tostans utbildningsprogram har förändrat deras syn på utbildning och möjligheterna att påverka sin framtid.
2017: Deltagare i Tostans utbildningsprogram berättar om hur deras syn på barnäktenskap och kvinnlig omskärelse har förändrats
2016: Deltagare i Tostans utbildningsprogram berättar om hur de lärt sig skriva, räkna, fatta demokratiska beslut och hur relationerna i byn har förbättrats
2013: I filmen ”Waylowaylo” berättar en familjefar om hur hans syn på behovet av utbildning förändrades genom Tostans utbildningsprogram och hur han därefter lät sin dotter utbilda sig.
Waylowaylo

*Observera att sidan inte underhålls löpande, varför vissa länkar kan sluta att hänvisa till rätt sida. Ofta är det då möjligt att använda rubriken till att söka upp artikeln. Meddela oss gärna om någon länk slutar att fungera på info[at]tostan.se.