”Fistuladagen” har uppmärksammats i Senegal.

Fistlar är en komplikation som kan uppstå vid förlossningar. De är en slags onaturliga kroppsöppningar som uppkommer vid svåra bristningar i samband med förlossning. Särskilt stor är risken för unga kvinnor och flickor i barnäktenskap, vilkas kroppar ännu inte är utvecklade för att föda barn.

Bland de regioner som nämns där frekvensen av fistlar är stor är Matam.

Det är där Tostan Sverige kommer att finansiera Tostanprogram genom pooled-funding. Genom att Tostans program syftar till ett slut med traditioner som barnäktenskap och kvinnlig omskärelse bidrar det på lång sikt att problemet minskar, men Tostan kan också genom upplysning hjälpa de kvinnor som drabbats av fistlar att komma tillbaka till samhället.

Läs mera om hur ”Fistula-dagen” uppmärksammas i Pressmeddelandet från Tostan!