Nyheter

Inbjudan till Tostans årsmöte!

Kallelse till TOSTAN SVERIGES ÅRSMÖTE Tisdagen den 9 april 2024 klockan 18.00Plats: Stureplan 6, plan 4, Stockholm Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna.Om årsmöteshandlingar önskas i förväg kan dessa erhållas efter hänvändelse till info@tostan.se från den 2 april 2024. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars 2024. Skickas till Tostan Sverige, Starrängsringen…

Läs mer

Mer än 30 000 kvinnor i ledande positioner

Hittills har mer än 30 000 kvinnor valts in i ledande positioner efter att ha deltagit i Tostans utbildningsprogram. Kvinnorna är starka förebilder för unga människor, både flickor och pojkar, till att kvinnor är framgångsrika i ledarroller och arbetar jämlikt. De är ledstjärnor som bidrar till att könsnormer förändras och att kvinnors ställning i samhället…

Läs mer

Tack vare ert stöd…

…har Tostans CEP-utbildning – Community Empowerment Program – under 2022 nått ut till 24,010 deltagare i 330 samhällen i fyra länder i Västafrika. Låt fler få ta del av programmet! Ge en gåvaSwish 900 04 72

Läs mer

Tack vare ert stöd…

5 miljoner människor i Afrika har tagit del av Tostans 3-åriga utbildningsprogram baserat på mänskliga rättigheter Låt fler få ta del av programmet! Ge en gåva Swish 900 04 72

Läs mer

Vad innebär det att stärka kvinnors ställning?

”Att stärka kvinnors ställning är också att stärka deras självständighet. Detta främjar kvinnors och barns rättigheter och hela samhällets utveckling.” – Kalidou Sy, Borgmästare i Medina Yoro Foulah, Senegal Stöd Tostan Sverige: – Swish 900 04 72 – Plusgiro 90 00 47-2 – Bankgiro 900 04 72

Läs mer

Lyssna på när Molly Melching delar om sin resa!

Happy to share Rachel Allan #40ForTea #podcast with Molly Melching! In this podcast, Molly is talking about social norm change and the power of human rights education. You will also hear of: – how women found their voice through human rights conversations and social norms exploration in #Senegal – Molly’s personal story and perspectives on…

Läs mer