Idag besöker Bill Gates Sverige. På förmiddagen höll han en fantastisk föreläsning på Karolinska Institutet på temat ”The world is getting better”.

Vi på Tostan är mycket stolta över att han lyfte fram Molly Melching och Tostans arbete i Afrika för att hjälpa befolkningen att själva fatta beslut om att sluta med kvinnlig omskärelse.