Inom några år kan Senegal bli det första land i Afrika som upphör med kvinnlig omskärelse! Vill du vara delaktig i denna historiska händelse? Med din julgåva till Tostans 3-åriga utbildningsprogram är det möjligt.

Mer än 7000 byar i Afrika har upphört med kvinnlig omskärelse och barn- och tvångsäktenskap efter att har genomfört Tostans program. Sedan länge driver Tostan Sverige framgångsrika projekt i Foutaregionen i norra Senegal. I början av december planeras där en publik deklaration då man tillsammans med andra byar och media offentliggör beslutet att upphöra med kvinnlig omskärelse och barn- och tvångsäktenskap.

Fouta är fattigt, torrt och konservativt och kvinnornas liv är hårt och slitsamt. Nu vill vi i Tostan Sverige göra det möjligt för ytterligare 30 byar i Fouta att ta del av Tostans utbildningsprogram. Med din julgåva hjälper du Tostan att nå ut till dessa byar så att människorna där en gång för alla kan lämna gamla sedvänjor som kvinnlig omskärelse och barn- och tvångsäktenskap bakom sig!

Julgåva till Tostan

250 kr – Genom denna gåva ger du 1 kvinna utbildning under 3 månader.

500 kr – Genom denna gåva ger du 1 kvinna utbildning under 6 månader.

5000 kr – Genom denna gåva ger du 2 kvinnor utbildning under tre år.

Betala din julgåva på vårt 90-konto: Plusgiro 90 00 47-2 Skicka ditt namn och insättningens belopp till info@tostan.se.

När insättningen är registrerad får du ett gåvobevis till din mejladress och du nämns vid namn på vår hemsida.