Deklaration dec 14

21 december 2014 förenades 121 byar i norra Senegal och deklarerade att de upphör med FGC och barn/tvångsäktenskap. Av dessa hade 20 byar genomgått Tostans Community Empowerment Program (CEP) med stöd från Radiohjälpen.

De övriga 101 byarna var adopterade genom Tostans projekt med organiserad grannpåverkan.

En solig söndagseftermiddag i den avlägsna byn Velingara i norra Senegal deltog kommunmedlemmar, representanter för partnerorganisationerna UNICEF och UNFPA och guvernören i Matam i 121 byars deklaration att upphöra med FGC och barn/tvångsäktenskap. Tostans koordinator och talesman för byarna Coumba Camara betonade att utan stöd och deltagande av byns imam, byinvånarna och barnen hade deklarationen inte varit möjlig. Deklarationen lästes på Pulaarspråket och på franska och avslutades med traditionell Pulaar folkmusik .

Ousmane Ba, president för Ranerous departementsråd, menade: ”Att förändra attityder och seder tar tid, men vi måste fortsätta vårt arbete.”

Läs mer: www.tostan.org/news