Kvinnlig omskärelse på väg att upphöra i Senegal

Fredagen den 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig omskärelse. Visste du att om ett par år kommer kvinnlig omskärelse att ha upphört i Senegal. Den gräsrotsrörelse som genom biståndsorganisationen Tostan växt fram i Senegal och i andra delar av Västafrika är kraftfull. Mer än 3 miljoner människor i över 7000 lokalsamhällen har nu upphört med kvinnlig omskärelse och rörelsen fortsätter att växa. Senegals regering räknar med att kvinnlig omskärelse helt upphört i landet om något år.

Genom biståndsorganisationen Tostans treåriga utbildning Community Empowerment Program har en gräsrotsrörelse för ett slut på kvinnlig omskärelse växt fram. Tostans program hjälper människor i afrikanska samhällen att själva forma sin framtid och åstadkomma positiva sociala förändringar genom utbildning i bl.a. mänskliga rättigheter och hälsa. Deltagarna i programmen får möjlighet att dra egna slutsatser om kvinnlig omskärelse och leda det egna förändringsarbetet. För att ändra djupt rotade sociala normer behövs ett långsiktigt och kontinuerligt arbete tillsammans med de lokalsamhällen där sedvänjan förekommer.

I den avlägsna byn Velingra i Foutaregionen i norra Senegal samlades i december representanter från 121 byar för att offentligt deklarera att de upphör med kvinnlig omskärelse. Tostan Sverige som har finansierat detta program genom stöd från Radiohjälpen arbetar sedan flera år med insamlingar för att kunna nå ut till ytterligare byar i regionen.

Du kan också bidra till arbetet genom att stödja Tostan Sverige!

Enligt Världshälsoorganisationen WHO utsätts tre miljoner flickor i världen varje år för omskärelse och totalt beräknas 140 miljoner flickor och kvinnor vara omskurna. Kvinnlig omskärelse är en social norm. En flicka som inte är omskuren riskerar att bli utesluten ur gemenskapen i sitt samhälle. Ingreppen görs ofta utan bedövning med orena knivar eller rakblad. Riskerna är stora både på kort och lång sikt. Ingreppen strider mot mänskliga rättigheter samt flickors och kvinnors rätt till fysisk och psykisk integritet.