Genom projektstödet från HM Drottning Silvias Stiftelse får 10 byar i Foutaregionen i norra Senegal Tostanutbildning under tre år. Senegal är ett av världens fattigaste länder. Enligt UNDP:s statistik är landet placerat på 154:e plats av 187 länder. Halva befolkningen är under 20 år. Barnäktenskap är vanligt förekommande och resulterar ofta i tidiga, mycket riskfyllda graviditeter. Av flickorna i denna region har 87 procent genomgått kvinnlig omskärelse

Deltagarna i Tostanutbildningen kommer att under utbildningens första del fokusera på mänskliga rättigheter, hälsa, hygien och barns rättigheter. Under den andra delen av utbildningen lär sig deltagarna att läsa, skriva och räkna och får kunskaper om inkomstgenerande projekt. I undervisningen används mobiltelefoner för att stimulera till läsning och skrivning genom SMS.

Läs mer om Tostans treåriga utbildningsprogram Community Empowerment Program bygger på kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati.