Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna på Årsmöte!

  • Tid: Torsdagen den 3 mars 2016 klockan 18.00
  • Plats: Birger Jarlsgatan 31 plan 3, Stockholm

Om årsmöteshandlingar önskas i förväg kan dessa erhållas efter hänvändelse till info@tostan.se från den 18/2 2016.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 11/2 2016. Skickas till Tostan Sverige, Starrängsringen 52, 115 50 Stockholm eller per e-post info@tostan.se

Vi du bli medlem i Tostan Sverige under 2016 läs mer på Bli medlem