Kom och lyssna på journalisten Mia Holmgren som skrivit flera artiklar om Tostan i Senegal och även deltagit i Tostans utbildning. Mia kommer visa bilder och berätta om möten med deltagare i de av Sverige finansierade byarna hon besökt i norra Senegal.

Tid: 10 november kl. 18.00
Plats: Fältöversten, Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm

Foto: Mia Holmgren