Den 10 november träffades Tostanmedlemmar och andra intresserade för att lyssna på journalisten Mia Holmgrens föreläsning om sin reportageresa i Senegal. Under denna resa besökte hon byn Saudiane och intervjuade några personer – både kvinnor och män. Byn Saudiane ligger nordöstra hörnet av Senegal och ingår i de Tostanbyar vars utbildningsprogram finansierats av svenska givare. Man hade i en ceremoni – deklaration tagit avstånd mot barnäktenskap, kvinnlig omskärelse och våld inom äktenskapet.

De kvinnor hon intervjuat hade genomgått Tostans treåriga utbildningsprogram. Vi fick på ett mycket levande sätt ta del av främst tre kvinnors livsöden. Mareme Bamba (52 år) berättade att hon blev bortgift när hon var 12 år och födde sitt första barn när hon var 13. ”Jag var ju fortfarnde ett barn och nådde inte ens upp till brunnskanten när vi skulle tvätta” berättade hon. Fatou Coulibly blev även hon bortgift som 12-åring. Båda dessa kvinnor gick Tostanutbildningen när de var 30 år och lärde sig då att läsa och skriva. När utbildningen var färdig blev Mareme utvald att få resa till Indien och utbilda sig till solcells-ingenjör. Mia berättade om Maremes mans förvåning när han fick höra talas om detta. Mareme stod på sig och förklarade att det var hennes rättighet att få åka. Hon gav sig av på en spännande resa och återvände efter 6 månader som utbildad. Nu har hon installerat solceller både i sin egen by och i grannbyn. Båda dessa kvinnor idag ingår i byns byråd.

En annan intervju som gjorde starkt intryck på oss var historien om Lalla Coulibaly. Hon lyckades efter Tostanutbildningen mobilisera byns invånare att satsa pengar som skulle användas som grundplåt för att byn skulle få en mellanstadieskola. Det hade visat sig att byns barn farit mycket illa och utnyttjats när de bott i andra byar för att gå i skolan. Med pengarna i hand vandrade hon upp till en regeringsrepresentant, pläderade för sin sak och fick i gång ett bygge av skolan. Lalla är idag utbildningsråd för hela regionen.

Under intervjuerna med män framkom en sak som i någon grad förvånande oss. I stället för att känna sig hotade av att kvinnor tar makten kände sig männen stolta över sina starka kvinnor. En man sa att han var glad att hans son fått förmånen i växa upp i byn.

Kvällen var mycket givande och vi som var närvarande fick stor energi i vårt fortsatta arbete att stödja Tostan i det fortsatta arbetet att ge fler människor bättre levnadsvillkor. Tack Mia.