I slutet av november 2016 lämnade en delegation på 13 personer vintermörkret på Arlanda och landande i Dakar kl. 21.00 den 27 november. Delegationen bestod av givare, representanter för givare samt personer från Tostans styrelse. Det visade sig bli en mycket intensiv och ytterst givande fem dagar. Redan tidigt på morgonen efter ankomsten möttes vi av Tostans grundare Molly Melching som följde med oss till Thiès och Tostans utbildningscenter. Efter ett varmt mottagande av personalen på centrat fick vi ta del av Tostans utbildningsprogram och en föreläsning om begreppet sociala normer. Genom ett pedagogiskt upplagt rollspel kunde vi få insikt i hur sociala normer kan förändras. Sociala normer och förändring av sociala normer är ett av nyckelbegreppen i Tostans utbildningsprogram.

Dagen därpå gick färden vidare via Touba upp till Matamområdet i nordöstra hörnet av Senegal. I skymningen nådd vi staden Ouroussogui – en bussresa på ca 7 timmar.

Väl framme träffade vi de flesta av de ”supervisers” som arbetar i området och vid en middag fick vi ta del av deras erfarenheter om hur programmen fungerar.

Dag tre – dags för det första bybesöket. Vi 13 bänkade oss i bussen tillsammans med Al, utsänd från Tostan och ”Sheriff” som var vår guide och tolk. Färden gick i konvoj genom ett oändligt landskap av torr savann, enstaka träd och ett fåtal betande getter och får. Vi passerade några mindre byar, timmarna gick, vägarna blev sämre och sämre och så plötsligt så uppenbarade sig ynglingar, ridande barbacka på hästar och som eskorterade oss upp mot byn Santhianne – en by med ca 450 invandrare fördelade på 65 hushåll. Mitt i byn stod ett enormt bau-bau-träd och under detta samlades vi alla.

Tostans utbildningsprogram hade pågått i ett år och det andra året hade just startat. Vi upplevde att människorna var mycket positiva till programmen och vi fick bevittna ett rollspel som mynnade ut i att ingen flicka ska gifta sig innan hon blir 18 år. Man berättade även för oss om byns framtidsvisioner och om drömmen att upprätta en sjukstuga. Eftersom vi av erfarenhet upplevt den svåra framkomligheten till byn förstod vi att en sådan måste få högsta prioritet.

På resans fjärde dag besökte vi byn, Samtrabé, som låg betydligt mer åtkomligt från den stora genomfartsvägen. Där fick vi möjlighet att samtala med ungdomar – både flickor och pojkar – och dessa var mycket öppna och berättade för oss hur viktiga Tostanprogrammet varit för dem. Denna by ingår i de projekt som finansierats av Musikhjälpen och byn ska tillsammans med omkringliggande byar genomföra en offentlig deklaration 19 februari 2017. I denna deklaration tar man avstånd från bl.a. barnäktenskap och kvinnlig omskärelse. Färden gick vidare till staden S:t Louis för övernattning och på morgonen den femte dagen reste vi tillbaka till Dakar. Molly Melching tog åter igen emot oss och vi fick möjlighet att göra en utvärdering av resan.

Sammanfattningsvis kan sägas så har resan varit mycket givande och den inblick vi fick i människors liv, både till fest som i första byn, och till vardags som i andra byn var betydelsefullt. Att Tostanprogrammen spelar en mycket stor roll för människors och byars utveckling stod helt klart för oss.

Foto: Fredrik Öhrn