Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig omskärelse uppmärksammar vi kvinnors rättigheter runt om i världen. Tostan har idag utbildningsprogram i sex Västafrikanska länder, ett arbete som har lett fram till att över 3 miljoner människor i mer än 7000 samhällen har tagit initiativ till att upphöra med kvinnlig omskärelse. Allt fler samhällen slutar med kvinnlig omskärelse efter Tostans program.

Genom en gåva till Tostan Sverige stödjer du arbetet för ett slut på kvinnlig omskärelse. Läs mer om ge en gåva. Du kan även ge en gåva direkt till plusgiro 90 00 47-2 eller Swish 1239000472.

Tostans arbete stöds i Sverige av Sida, UNICEF, Radiohjälpen, HM Drottning Silvias Stiftelse, Malin och Lennart Philipsons Stiftelse, Futura Foundations, Berth von Kantzows Stiftelse, Svenska Petroleum Exploration AB, TAM Group och enskilda givare.

 

karta_tostan_2