Under 26 år har Tostans arbete bidragit till bättre hälsa och enorma framsteg för kvinnors och barns rättigheter och möjligheter i Västafrika. Nu tar Tostan ytterligare ett stort steg framåt genom att ansluta sig till det globala förändringsarbetet ”Every Woman Every Child” (EWEC).

Förändringsarbetet EWEC initierades av Förenta Nationernas Generalsekreterare Ban Ki-mon i september 2010. Målet är att skapa bättre förutsättningar för barn, kvinnor och unga genom effektivt samarbete mellan statliga och icke-statliga organisationer, privata aktörer och lokalbefolkning.

Läs brevet som Tostans grundare Molly Melching skrivit till FNs Generalsekreterare Antonio Guterres. I brevet tillkännages Tostans stöd för de Globala Målen och den Globala Strategin för ”Every Woman Every Child”.

Läs brevet här: https://www.tostan.org/wp-content/uploads/EWEC-UN-Letter-Final-1.pdf

Stöd Tostans arbete för kvinnor och barn i Västafrika: https://tostan.se/engagera-dig/