Bästa Tostanvän,

Ett varmt tack för ditt värdefulla stöd till Tostans arbete under 2017.

Genom ditt stöd till Tostan Sverige bidrar du till att människor i 32 byar i Foutaregionen i norra Senegal får genomgå Tostans treåriga, samhällsledda utbildningsprogram, the Community Empowerment Program, baserat på mänskliga rättigheter.

Tostans utbildning ger människor och hela samhällen kunskaper, framtidstro och en hållbar utveckling. Mer än 4 miljoner människor i över 8 500 samhällen har upphört med kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap efter Tostans program.

Se Radiohjälpens film om Tostan i Senegal

Styrelsen för Tostan Sverige vill önska dig

God Jul och Gott Nytt År!

Anne Charlotte Ringquist
Ordförande Tostan Sverige
info@tostan.se