Tostan har släppt en film på temat The Breakthrough Generation som lyfter fram de genombrott kvinnor och barn gjort efter att ha deltagit i Tostans Community Empowerment Program (CEP). Se filmen där deltagare från CEP med egna ord berättar om vilka genombrott de gjort i sina samhällen.