Idag, den 6 februari är det dagen för nolltolerans mot kvinnlig omskärelse, FGC.

Tostans framgångsrika utbildningsprogram, baserat på mänskliga rättigheter ger människor möjlighet att själva dra slutsatser. Mer än 4,8 miljoner människor i 8 500 samhällen i Västafrika har upphört med kvinnlig omskärelse efter Tostans Community Empowerment Program (CEP).

Stöd Tostans arbete för ett slut på kvinnlig omskärelse pg 90 00 47-2 eller Swish 1239000472.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 140 miljoner kvinnor i världen blivit utsatta för kvinnlig omskärelse. Varje år riskerar 3 miljoner flickor att omskäras och få svåra fysiska och psykiska skador. Många flickor dör i samband med ingreppet. Kvinnlig omskärelse är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.